SARP Katowice


8.03.2011
Wyniki konkursu

W Dniu Kobiet, 08.03.2011r., o godz. 11.00 w budynku Auli Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w obecności Pana Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, JM Rektora UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, Pani Dziekan prof. dr hab. Krystyny Doktorowicz oraz członków Sądu Konkursowego tj.:
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski - Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP O/Katowice
mgr inż. arch. Stanisław Podkański - Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, SARP O/Katowice
mgr inż. arch. Piotr Fischer - Sędzia referent SARP O/Katowice
mgr inż. arch. Michał Buszek  - Sędzia referent, SARP O/Katowice
mgr inż. arch. Antoni Domicz - Sędzia SARP O/Opole
prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz - Przedstawiciel Organizatora Uniwersytet Śląski
dr Ewa Magiera - Przedstawiciel Organizatora Uniwersytet Śląski
mgr inż. arch. Adam Śleziak - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w  Katowicach
mgr inż. arch Mikołaj Machulik - Sekretarz organizacyjny konkursu,
odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
Publicznie odczytano werdykt Sądu Konkursowego i dokonano otwarcia kopert z kartami identyfikacyjnymi.

Werdykt Sądu Konkursowego z dnia 25 lutego 2011 r.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodę – zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano pracy nr 11,
II nagrodę w wysokości 30.000 zł przyznano pracy nr 01,
III nagrodę w wysokości 15.000 zł przyznano pracy nr 31.
Trzy równorzędne wyróżnienia po 3300 zł przyznano pracom oznaczonym numerami 16, 22, 24.I nagroda

Grupa 5 Architekci sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 30, Warszawa


I nagrodę przyznano pracy nr 11 (003493) za walory funkcjonalne i architektoniczne spełniające oczekiwania Inwestora i Jurorów. Wysoko oceniono przestrzenne rozwiązania projektu oparte na otwarciu przestrzeni komunikacyjnych i pomieszczeń dydaktycznych do wewnętrznego dziedzińca (patio) jako odpowiednie dla specyfiki szkoły filmowej. Dziedziniec i utworzona wokół niego przestrzeń posiadać będzie walory prospołeczne odpowiednie dla uczelni kształcącej przyszłych twórców w dziedzinach sztuki operatorskiej, reżyserskiej, organizacji produkcji radiowej, telewizyjnej i filmowej. Przestrzeń ta umożliwi odpowiednią oprawę organizowanym na Wydziale spotkaniom zaproszonych artystów i studentów. Nagrodę przyznano także za szczególne walory architektoniczne – nawiązanie do regionalnej tradycji, właściwe wpisanie projektowanego budynku w miejscowy pejzaż. Jurorzy wyrażają przekonanie, że zrealizowany budynek będzie rozpoznawalny dzięki oryginalnemu rozwiązaniu kurtynowej ściany głównej fasady. Ma on szansę stać się "ikoną architektoniczną” tej części miasta.
Zalecenia do opracowania pokonkursowego pracy nr 11. Nagrodzony projekt należy dostosować do obowiązujących norm i przepisów oraz szczegółowych zaleceń Inwestora. Zaleca się rozważyć zmniejszenie powierzchni ażurowych osłon w wewnętrznym dziedzińcu celem lepszego doświetlenia wnętrz.

plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdfII nagroda
arch. arch. Jakub Korfanty, Aleksander Palka, Adam Wanatowicz

II nagrodę przyznano pracy nr 01 (123457) za propozycję oryginalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w postaci tarasowo ukształtowanej bryły budynku, prawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń, ich logiczne strefowanie oraz za powściągliwą elewację frontową poprzez kontrast wyróżniającą się z istniejącej zabudowy.
 
plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdf
 
III nagroda
Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci
ul. Dynasy 8/6A, Warszawa
skład autorski: Piotr Płaskowicki, Izabela Baron-Kusak, Konrad Roślak

III nagrodę przyznano pracy nr 31 (263407) za czytelne i prawidłowe rozplanowanie funkcji w zwartej bryle budynku nawiązującej wyrazem architektonicznym do architektury regionalnej oraz wysoki poziom warsztatu architektonicznego.

plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdfwyróżnienie | praca nr 16
Autorska Pracownia Architektury arch. Wacław Stefański
ul. Józefitów 1/17, Kraków

Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 16 (476571) za rzeźbiarską formę elewacji wejściowej i fragmentu dziedzińca wewnętrznego.
 
plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdf
 


wyróżnienie | praca 22
AD Artis Emerla Jagiełłowicz Wojda sp.j.
ul. Gdyńska 31, Kraków


Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 22 (100411) za propozycję zwartej bryły o wyrazistej, ekspresyjnej formie, przeciętej szklanymi powierzchniami umożliwiającymi doświetlenie wnętrz światłem naturalnym. 

plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdfwyróżnienie | praca 24
medusagroup sp. z o.o. sp. k.
ul. Józefczaka 35, Bytom

Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 24 (012617) za projekt ekspresyjnych wnętrz i frontowej elewacji budynku.

plansza_1.pdf
plansza_2.pdf
plansza_3.pdf
plansza_4.pdf


Dziękujemy i gratulujemy!

Sekretarz Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik

counter_url('materiały dla mediów')


Ogłoszenie wyników konkursu
Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbędzie się w dniu 08.03.2011r., o godz. 11.00 w budynku Auli Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1 na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.


Konkurs na nowy Wydział Radia i Telewizji ogłoszony

SARP Katowice wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i Miastem Katowice ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Regulamin i materiały konkursowe:
 
ogłoszenie UE o konkursie.pdf
ogłoszenie UE o konkursie
publikacja w TED.pdf
counter_url('regulamin').pdf
regulamin.doc
załączniki formalne 1-6.doc
załączniki formalne 1-6.pdf
załącznik 8 program funkcjonalno-użytkowy.pdf
załącznik 8 program funkcjonalno-użytkowy.doc

zdjęcia.zip

materiały geodezyjne i urbanistyczne.zip

abstract of the rules of procedure.pdf (in English)

protokół nr 1 - pytania.pdf
protokół nr 2 - odpowiedzi na pytania.pdf
protokół nr 2 - odpowiedzi na pytania.doc

protokół nr 9 - zmiana terminu konkursu i odpowiedzi na pytania  2.pdf
protokół nr 9 - zmiana terminu konkursu i odpowiedzi na pytania 2.doc

protokół nr 10 - zmiana regulaminu konkursu.pdf

wstępna opinia geotechniczna.pdf

zakwalifikowani uczestnicy (69) - lista.pdf
niezakwalifikowani uczestnicy (2) - lista.pdf

protokół nr 11 - przyjęcie prac.pdf

ogłoszenie wyników.pdf