SARP Katowice

Dyplom Roku 2000
III Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
za Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
wystawa pokonkursowa: Galeria Architektów Górnośląskiego Centrum Kultury | 02.2001
nagroda
arch. Magdalena Gilner
Model zamieszkiwania przestrzeni interakcyjnej
promotor: prof. Jerzy Witeczek
 
Praca otrzymała nagrodę za wysoki poziom przedstawionej koncepcji struktury mieszkaniowej, charakteryzującej się wysokimi walorami estetycznymi i elastycznością. Osiągnięto bardzo dobry efekt funkcjonalno-przestrzenny przy zastosowaniu oszczędnych i prostych środków wyrazu. Szczególną zaletą pracy jest wnikliwa część studialna oraz logiczna i odpowiadająca zamierzeniom autorki – struktura pracy. Przedstawione w pracy rozwiązanie projektowe cechuje łatwość przekształceń i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rodziny. 
 
 


wyróżnienie
arch. arch. Alicja Dróżdż, Sylwia Siegel
Artystyczny Ośrodek Integracyjny na terenie kamieniołomu Bobrowniki-Blachówka
promotor: dr Jerzy Wojewódka
 
Praca otrzymała wyróżnienie za wybór miejsca usytuowania Artystycznego Ośrodka Integracyjnego, wywołującego napięcie kompozycyjne oraz umiejętne wpisanie projektowanej struktury architektonicznej w intrygujący krajobraz wyrobisk dolomitowych.
 


wyróżnienie
arch. arch. Maria Strukowska-Zalewska, Grzegorz Buława
Future Housing
promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda
 
Praca otrzymała wyróżnienie za wysokie walory merytoryczne i formalne. Jury wysoko ocenia analizy teoretyczne, znajdujące odbicie w rozwiązaniach projektowych. Zwraca uwagę na wysoki poziom prezentacji oraz spójność wewnętrzną pracy.
 


wyróżnienie pozaregulaminowe
arch. Katarzyna Chobot
Przestrzeń Nierzeczywista

Wyróżnienie przyznano za wysoki poziom graficzny prezentacji idei projektowej.


pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf