SARP Katowice
Dyplom Roku 2004
VII Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
za Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 10-24.02.2005 

nagroda
arch. Bartłomiej Nawrocki
Projekt Leśnego Osiedla Mieszkaniowego
promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda
 
Nagrodę przyznano za wnikliwe rozwiązanie zespołu mieszkaniowego integralnie wpisanego w naturalny leśny pejzaż Finlandii. Zarówno dyspozycja urbanistyczna, rozwiązania architektoniczne oraz detal i forma zabudowy kreują spójną logicznie przeprowadzoną koncepcję. "Normalność" zarówno podjętego tematu, jak i jego rozwiązanie operujące prostymi, acz wrażliwie użytymi środkami świadczą o dużej dojrzałości zawodowej autora.


 
wyróżnienie
arch. Dariusz Gajewski
Wytworzenie nowych wartości wizualnego oddziaływania obiektu kubaturowego i jego zapisu w przestrzeni struktury zielonej
promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka
 
Wyróżnienie przyznano za kreację obiektu wpisanego w niezwykle cenny obszar zieleni parkowej. Za cenny walor pracy uznaje się skromność i adekwatność użytych środków kształtowania tak struktury, jak i formy obiektu. Użycie "przyzerowej" neutralnej formy budynku w naturalny sposób koegzystujący z otaczającą przyrodą wpisuje się w obecną europejską filozofię kształtowania przestrzeni. W stosunku do przyznania powyższego wyróżnienia zostało zgłoszone votum separatum jednego z członków jury. 
wyróżnienie
arch. Rafał Paszenda

Teatr Siostry. Projekt domu-teatru inspirowany metodą projektowania biura Coop-Himmelb(l)au
promotor: mgr inż. arch. Henryk Zubel
 
Wyróżnienie przyznano za nietypową próbę połączenia przestrzeni domu mieszkalnego z alternatywnym teatrem, będącą wynikiem autorskich analiz i przemyśleń. Oparcie procesu projektowego o konkretną metodę intelektualną jest niezbywalnym walorem pracy. Interesującym aspektem projektu jest transformacja przyjętej metody pracy, od pierwotnie przyjętej sztuki gestu austriackiego biura do czysto racjonalnych, pragmatycznych rozwiązań.


pliki do pobrania
 
regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf