SARP Katowice

Śląskie Dni Architektury | Dni otwarte Insytutu Dokumentacji Architektury
Agenda Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, Katowice
25.10.2022 17:00


Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Katowice zapraszają na Dni Otwarte IDA.

• Archiwum IDA otwiera swoje podwoje
Podczas wydarzenia Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się nie tylko z działalnością Instytutu, lecz przede wszystkim z gromadzonymi w Archiwum zbiorami. Pamiątki po wybitnych architektach, którzy trwale wpisali się w historię regionu, takie jak: przyrządy kreślarskie, prywatne kolekcje książek, filmów, slajdów, płyt, notatek są uzupełnieniem bogatej kolekcji dokumentacji projektowej i archiwalnych fotografii znajdujących się w IDA-BŚ przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach. Jubileusz 100-lecia działalności Biblioteki Śląskiej jest także znakomitą okazją do wspólnego prześledzenia złożonej historii powstania nowej siedziby Biblioteki, sięgającej lat 50. XX wieku. Zaprezentowane zostaną oryginalne rysunki koncepcyjne ze zbiorów Juranda Jareckiego i Stanisława Kwaśniewicza, stanowiące punkt wyjścia dla opracowania dokumentacji architektonicznej i realizacyjnej budynku przy Placu Rady Europy a także - wcześniejsze, niezrealizowane koncepcje. Dopełnieniem zbiorów będzie prezentacja trzech odrestaurowanych obecnie makiet Biblioteki Śląskiej z lat 90-tych XX w. tj. z okresu początkowej fazy realizacji gmachu.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1199559937289059