SARP Katowice
 

Oddziaływanie materialnych parametrów fizycznych we współczesnym środowisku człowieka - konferencja naukowa
01.03.2014, sobota godz. 10.00
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Aula główna, ul. Rolna 43 

Każde współczesne środowisko to nie tylko zbiór fizycznych obiektów rozmieszczonych w przestrzeni. To również zbiór materialnych parametrów takich jak światło, hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, temperatura, toksyny, które jako elementy samodzielne lub wzajemnie powiązane działają na człowieka, szczególnie w środowisku miejskim. Działanie nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Może również oddziaływać poprzez psychikę, tworząc ogólne koszty współczesnego życia w destrukcyjnym środowisku.

Tematem konferencji jest wskazanie i określenie sytuacji, w których stworzone oddziaływanie środowiska przekracza powszechnie przyjęte możliwości adaptacyjne jednostki i przez to wpływa na jego zachowanie i reakcje. Konferencja jest planowana jako cykliczna.

Udział w Konferencji oraz w wydawnictwie pokonferencyjnym (monografia - 4 punkty) jest bezpłatny.

Zasięg konferencji: międzynarodowy
Organizatorzy: WST w Katowicach, Park Naukowo - Technologiczny „Silesia” w Katowicach
Beneficjenci: środowisko zawodowe związane z procesem budowlanym oraz studenci

PLAN KONFERENCJI DO POBRANIA