SARP Katowice


 6 marca 2012 wtorek, godz. 09.00-15.00
Konferencja "Akustyka w budownictwie"

miejsce: Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice, ul. Rolna 43


Zarząd Katowickiego Oddziału SARP oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zapraszaja na konferencję pt. "Akustyka w Budownictwie"
 
Program Konferencji:
godzina 9.00-10.00 | rejestracja uczestników
 
godzina 10.00 | otwarcie Konferencji
Arkadiusz Hołda  Kanclerz WST
Andrzej Grzybowski  Rektor WST
Krzysztof Gorgoń  Prezes SARP O/Katowice
 
godzina 10.30 | prelekcja I
Wprowadzenie do wybranych zagadnień akustyki budowlanej -  dr inż. Leszek Dulak
 
godzina 11.00 | prelekcja II
Akustyka ścian - DYNAMICO/FANTONI
 
godzina 11.30 | przerwa na kawę
 
godzina 12.00 | prelekcja III
Akustyka sufitów - OWA
 
godzina 12.30 | prelekcja IV
Izolacja akustyczna instalacji sanitarnych  GEBERIT
 
godzina 13.00 | prelekcja V
Akustyka podłóg  POLYFLOR
 
godzina 13.30 | lunch
godzina 14.30 | dyskusja/podsumowanie