SARP Katowice
Polski klub ekologiczny zaprasza na cykl wykładów:
Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem


06 października 2011 czwartek,  godz 16.00  
Wykład pt. Socjoekonomiczne i środowiskowe sztuki oszczędności energii (Energetyczny Audyt Miejski)
dr hab. inz. architekt Janina Kopietz-Unger prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
miejsce: Uniwersytet  Śląski , ul.Bankowa 11
wstęp wolny

Polski klub ekologiczny przy SARP Katowice serdecznie zaprasza na jeden z cyklu wykładów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pt.  Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii. Jest to wykład dotyczący naszej przyszłości energetycznej (w ujęciu architekta) zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Szeroko ujęta tematyka dotycząca potrzeby oraz sposobów audytów w miastach.  Tematyka  wykładu  skierowana jest do architektów, studentów i władz  samorządowych.

Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger- profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Zakładu Architektury  i Urbanistyki  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska; zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumiany zakres innowacyjności i rozwoju obszarów miast i wsi: szczególne zainteresowania problemami zarządzania ich rozwojem, potencjałem inwestycyjny oraz programowaniem i finansowaniem projektów oraz dostępnością do usług w różnych skalach przestrzennych; przygotowała studia i przeprowadziła realizację programów rozwoju miast Ahlen i Bad Wildbad jak i działała w IBA Emscher Park, Niemcy. Obecnie kierownik zadań badawczych nr 1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i nr 8. Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej i przewodnicząca Rady Naukowej strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.


03 listopada 2011 czwartek, godz 16
Wykład pt. Dieta wczoraj, dziś i jutro
mgr dietetyki, mgr zdrowia publicznego
Agnieszka Białek-Dratwa, Śląski Uniwersytet Medyczny
miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11
wstęp wolny

 

01 grudnia 2011 czwartek, godz 16
Wykład pt. Energetyka przyjazna dla środowiska
(Zrównoważona gospodarka - od WEK do OZE/URE)
prof Jan Popczyk, Politechnika Śląska
miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11
wstęp wolny