SARP Katowice
16.12.2011 - 10.01.2012
Wystawa pokonkursowa: Najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju 
miejsce: Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, I piętro

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Katowicach odbył się finał Konkursu Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich na prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. 
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała praca "Koncepcja rewitalizacji centrum Dąbrowy Górniczej" z Wyzszej Szkoły Technicznej w Katowicach, której autorem jest p. Agnieszka Kiełtyka, a promotorem mgr inz. arch. Zofia Piękoś. Natomiast pracy "Projekt koncepcyjny zagospodarowania Nowego Centrym Gorzowa Wielkopolskiego" z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, której autorem jest p. Dorota Sośnicka,  a promotorem dr inz. arch. Zbigniew Sąsiadek przyznano Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wystawa prac konkursowych będzie czynna do 10 stycznia 2012 roku.


więcej informacji na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich