SARP Katowice
 
Gwiazdy i kukurydze. Wystawa Henryka Buszko
06.03.2014, czwartek godz. 18.30
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Wystawa ukazująca najważniejsze prace wybitnego architekta Henryka B. Buszko, współtwórcy – wraz z Aleksandrem Frantą – znaczących w skali kraju obiektów takich jak: osiedli Tysiąclecia (tzw. kukurydze) i Roździeńskiego (tzw. gwiazdy) w Katowicach oraz sanatorium w Ustroniu Zawodziu (tzw. piramidy). 


Wystawa jest częścią projektu Twórcy Śląskiej Architektury, który ma za zadanie udokumentowanie, zarchiwizowanie, opracowanie i promocję dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 r. przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem Architektów-Nestorów. Projekt ma charakter monograficzny – w kolejnych odsłonach cyklu prezentowane będą sylwetki Architektów-Nestorów wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym. Bohaterami projektu będą m.in. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Marian Skałkowski, Ludmiła Horwath-Gomułowa, Andrzej i Maria Czyżewscy, Janusz i Bożena Włodarczykowie, Jerzy Witeczek, Tadeusz Pfuetzner, Stanisław Niemczyk. W ramach projektu odbywać będą się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Wystawa w Galerii Architektury organizowana jest w ramach ARCHIKULTURA 2014

Organizator: 
Biblioteka Śląska w Katowicach

Partnerzy: 
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji
Politechnika Śląska - Wydział Architektury
Uniwersytet Śląski - Zakład Historii Sztuki
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Patroni medialni:
„Architektura - Murator”
„Architektura i Biznes”
„ARCH”
„Zawód: Architekt”
Telewizja Polska S.A. oddział Katowice
Polskie Radio Katowice
„Gazeta Wyborcza”
„Ultramaryna”