SARP Katowice


22.04-31.05.2011
wystawa La Dolce Revita | Revita Silesia
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Problemy rewitalizacji przestrzeni miejskich i miejsko-przemysłowych są częścią zainteresowań zawodowych wielu śląskich architektów, dlatego też nieprzypadkowo w Galerii Architektury SARP w Katowicach gości od 22 kwietnia 2011 wystawa będąca częścią projektu REVITA-SILESIA realizowanego przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości (Zamek Cieszyn). Głównym celem projektu Revita-Silesia, jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prezentowane na wystawie rozwiązania i projekty odwołują się do doświadczeń polskich, głównie zlokalizowanych w województwie śląskim oraz doświadczeń zagranicznych. Zbiór tych rozwiązań składał się na wystawę La Dolce Revita, którą przygotował Zamek w Cieszynie i z której wybrano część prezentowanych w GA SARP przykładów. Projekt Revita-Silesia dobiegł końca, stanowił cenne doświadczenie, w które zaangażowanych było szereg partnerów i które pozwoliło na nawiązanie wielu cennych relacji. Życzylibyśmy sobie aby innowacyjne rozwiązania znalazły miejsce nie tylko w przestrzeniach wystawowych, ale żeby stanowiły przykład i inspirację do konsekwentnego przekształcania zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Jakkolwiek nie istnieje jedna, uniwersalna definicja tego pojęcia z pewnością możemy stwierdzić, że głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów, poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władzę samorządową i różne służby publiczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie – samych mieszkańców. /W. Kłosowski/