SARP Katowice
 

"Nieznany Modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym"

06.03.2013, środa godz. 18.00 - wernisaż wystawy
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Architektura modernistyczna pierwszej połowy XX wieku, jako świadectwo czasu wielkich przemian
i rodzącej się nowoczesności, stała się interesującym pretekstem do podejmowania na różnych płaszczyznach dyskusji o charakterze zjawisk, które zdominowały tę epokę i dokonały radykalnych odkształceń na każdym poziomie życia. Taki dyskurs jest niezwykle potrzebny szczególnie na Górnym Śląsku, którego splątane dzieje powodują, że wciąż mamy jeszcze wiele do odkrycia, tym bardziej że powszechną wiedzę na temat Górnego Śląska i jego historii wytycza granica polsko-niemieckiego podziału ziem z 1922 roku.
 
Redaktorem wystawy i towarzyszącego mu wydawnictwa jest dr inż. arch Zbigniew Sąsiadek.