SARP Katowice

26.10.2010
Model Idealny
Technologie, Innowacje, Design  Wystawa projektów, które zmieniają świat
miejsce: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, Sala Konferencyjna, ul. Zamkowa 3abc, Cieszyn 
 

Nie ulega wątpliwości: IDEAlne modele są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Dotyczą różnych sfer życia: bezpieczeństwa, starzenia się społeczeństw, komunikacji, edukacji, szeroko rozumianej ekologii, czy powszechnej komputeryzacji. Każde z tych pojęć to realne potrzeby i problemy, zarówno jednostek oraz wspólnot, jak i naturalnego środowiska. W ich rozwiązywaniu coraz skuteczniej pomaga innowacyjna technologia oraz dizajn. Zyskują ludzie i innowacyjne firmy. Modelowe, „idealne" przykłady z całego świata i rodzimego podwórka są dowodami na to, że dzięki „ucieczce do przodu" można być o mile przed konkurencją!

Wystawa jest subiektywnym wyborem projektów  przykładów potencjału drzemiącego w dobrym pomyśle, wzmocnionym technologią, innowacyjnymi materiałami i dizajnem.

Wstępem do wystawy, otwierającym dyskusję na temat innowacyjnego wykorzystania nowych technologii, będzie konferencja „Technologie zmieniające świat na lepsze".

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w Województwie Śląskim, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program spotkania

10.30 -11.00 Rejestracja uczestników
11.00 -11.10 Powitanie gości | Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku
11.10 -11.50 Technologie przyszłości  rapid prototyping | dr Andrzej Sobaś, Prodziekan Wydziału Projektowego, ASP w Katowicach
11.50 -12.20 CAR DESIGN projekt samochodu od szkicu do produkcji seryjnej | David Romański, A-class surfaces designer
12.20 -12.40 Przerwa kawowa
12.40 -13.20 Rola wzornictwa w procesie kreowania nowego produktu | dr Janusz Konaszewski, Ind. Designer SDA, SPFP
13.20 -14.00 Różne drogi wykorzystywania nano inspiracji | Arch. Marlena Witek, Twórca wizjonerskiego projektu 'ESLN", Członek Stowarzyszenia Design Forum
14.00 -14.30 Lunch
14.30 -15.10 Innowacyjne rozwiązania w naszym życiu codziennym | Wojciech Kuc, Philips Lighting Poland S.A.
15.10 -15.50 Prezentacja możliwości technologicznych produktów firmy Philips | Emil Pietrzak
15.50 -16.00 Podsumowanie konferencji
16.00 Wernisaż wystawy, sala ekspozycyjna w Oranżerii Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3 abc, Cieszyn

Udział w konferencji i wystawie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do dnia 21 października 2010
faksem 33/ 851 08 21, 33/ 851 08 21     
mailem wbeczek@zamekcieszyn.pl, jkielkowski@zamekcieszyn.pl
lub pocztą  Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Zamkowa 3abc, Cieszyn 43-400.

Formularz zgłoszeniowy

www.zamekcieszyn.pl