SARP Katowice


wystawa: Śląska Szkoła Architektury?  | 12.04.2010 Ostrawa, 11.05.2010 Opole

Tytułowa wystawa to próba odpowiedzi na pytanie: czy istnieje takie zjawisko jak śląska szkoła projektowania, będąca wynikiem określonego sposobu przekazywania myśli projektowej, które do tej pory nieoficjalnie nosiło przydomek Śląskiej Szkoły Architektury i nie doczekało się nigdy oficjalnego podsumowania w formie obszerniejszej publikacji, czy też ekspozycji.
Spośród wielu wspaniałych realizacji autorstwa architektów trwale związanych ze Śląskiem wybrano przykłady nie tylko wybitne, ale przede wszystkim te, które mają cechy charakterystyczne dla śląskiej szkoły. Przedstawione projekty cechują racjonalność i nierzadko zakorzenienie w tradycji lokalnej architektury przemysłowej i modernistycznej. Projekty są najczęściej wynikiem konsekwentnie realizowanej idei, z dużą dozą nowatorstwa. Przeglądając zaprezentowane budynki wydaje się, że śląscy projektanci próbują uciekać od spektakularności i wszechogarniającej nasz kraj architektury komercyjnej, ciągle opierając się modom i billbordowej jakości. Większość autorów prac to Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy swoimi budynkami przekonują, że w projektowaniu architektury ciekawsze jest tworzenie mechanizmów budujących przestrzeń, niż sama ich forma. Nie forma jest najważniejsza, a przy na prawdę dobrych rozwiązaniach całkowicie traci znacznie.

Zespół przygotowujący wystawę:
Andrzej Duda, Irma Kozina, Mikołaj Machulik, Ryszard Nakonieczny, Bartłomiej Nawrocki, Marek Wiktorczyk, Anna Pohl.

Wystawę zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego    
Ostrawa
organizatorzy wystawy: SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, SARP Katowice, Galeria Architektury SARP

Opole
organizatorzy wystawy: SARP Opole, SARP Katowice, Galeria Architektury SARP