SARP Katowice
 
Archidzieci w Imielinie
26.11-7.12.2018


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP w Katowicach będzie miało przyjemność zorganizować we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie zajęcia plastyczne dla klas 1-3 z cyklu "Archidzieci". Przez kilka dni w dziewięciu klasach arch. Ewa Szymańska-Sułkowska przeprowadzi warsztaty pokazujace w jaki sposób myśleć o przestrzeni zbudowanej, jaki wpływ może mieć na nią świadomy obywatel oraz inspirujące do wykonywania własnych projektów. Zajęcia zostaną zrealizowane pod hasłem "Na Front!", gdzie tematem będą fasady i pierzeje omawiane na przykładzie lokalnej architektury. Młodsze dzieci natomiast stworzą makiety domów dla pupili - tych domowych i nieoczywistych.