SARP Katowice


Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

Obecnie galeria w trakcie remontu.
W Klubogalerii SARP na parterze wystawa fotografii nagrodzonych w konkursie z okazji Światowego Dnia Architektury 2021.

tel: 500 180 027
email: galeria@sarp.katowice.pl
www.facebook.com/galeriaarchitekturysarp