SARP Katowice


Kondolencje.

Naszemu Koledze, Prezesowi oddziału, Mikołajowi Machulikowi składamy wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty.

Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice.