SARP Katowice


26.04.-04.07.2024
Klubogaleria SARP, ul. Dyrekcyjna 9
finisaż | 11.06.2024, 18:00

Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Klubogalerii SARP.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice zaprasza na wystawę malarstwa Ewy Szymańskiej-Sułkowskiej "rozmowa w ciszy". Wystawa jest częścią obchodów 20 lat Galerii Architektury SARP.


"W 2019r. odwiedzałam bolestraszyńskie arboretum. Przepiękne miejsce, kojące, pełne spokoju. W kolejnym zakątku trafiłam na instalację wśród drzew. Pnie brzóz zostały połączone cienkimi sznurkami, promieniście rozchodzącymi się od drzew i wzajemnie się przenikającymi. Spędziłam tam długie chwile kontemplując tę ideę. Poraziła mnie prostota pomysłu i uzewnętrznienie połączeń drzew.

Peter Wohlleben w swojej książce „Sekretne życie drzew” opisuje w jaki sposób drzewa porozumiewają się ze sobą. Choć nie możemy tego zauważyć jest to fakt stwierdzony naukowo. Nasze życie jest nie raz zbyt krótkie by zaobserwować interakcje pomiędzy drzewami, grzybami, siewkami i roślinami w przyrodzie. Dopiero wieloletnie badania ukazują system połączeń jaki funkcjonuje między tymi monumentalnymi istotami. Ciągle nie mamy okazji ich zrozumieć, szanować, wspierać a co dopiero porozumiewać się w czasie i sposób dla nas zrozumiały.

Seria obrazów powstała zainspirowana ideą rozmowy drzew, rozmowy z drzewami i pośród drzew. Mieszkam przy lesie, codzienny widok drzew, ich zmienność w ciągu roku a równocześnie stałość, monumentalizm i potęga a jednocześnie kruchość wobec miażdżącej działalności człowieka czy nieubłaganej pogodny niezmiennie mnie fascynuje. Niekończące się rozmowy, ciche szepty koron drzew, wiotkich liści, które słyszymy na wietrze i pulsujące bogate życie pod ziemią, ukrytych przed naszymi oczami połączeń, krążących impulsów, wymiany enzymów, składników, soków. Interakcji dla nas niewidocznych i niezrozumiałych, prowadzonych w ciszy, w innym języku.

Większość obrazów powstała w ramach zajęć Akademii Weekendowej na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, której jestem słuchaczem od 2019 r."


Ewa Szymańska-Sułkowska, ur. 1978r. w Katowicach.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1997-2003). Ukończyła także Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na tej samej uczelni (2011r.). Uprawniony architekt IARP, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Polskich od 2008r. Posiada także kwalifikacje do wykonywaniu zawodu urbanisty na terytorium RP. Obecnie od kilku lat jest członkiem Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej w strukturach Izby Architektów, gdzie współtworzy założenia
powszechnej edukacji architektonicznej prowadzonej w szkołach w całej Polsce pod nazwą Kształtowanie Przestrzeni. Jest także koordynatorem regionalnym programu Kształtowanie Przestrzeni i edukatorem w programie. Od 2022r. pełni funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Śląskiej Izbie Architektów. Uhonorowana srebrną odznaką Izby Architektów w 2023r. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach od 2005r, od dwóch kadencji jako członek Zarządu Stowarzyszenia. W 2019r. otrzymała Wyróżnienie II Stopnia (Srebrną Odznakę) SARP. Pomysłodawca warsztatów dla dzieci „ARCHIDZIECI”, które organizuje i prowadzi w ramach Stowarzyszenia. Uczestniczyła także jako edukator w cyklu zajęć edukacyjnych Archiprzygody organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Prywatnie prowadzi wraz z mężem firmę architektoniczną. Uczestniczy w zajęciach malarstwa Akademii Weekendowej na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Mama homeschoolersów, zafascynowana ideą edukacji domowej. Uzależniona od czytania książek.