SARP Katowice


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział Katowice

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice niniejszym zawiadamia, że na podstawie §46 ust.3, §47 Statutu SARP podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach, jako zebrania sprawozdawczo-programowo-wyborczego. Zgodnie z zapisami §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału informujemy, że Zebranie odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9, I piętro, strefa D9.
 
Rejestracja Uczestników przez Sekretariat Zebrania odbywać się będzie od godziny 9:30.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołania, ustalono drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału na dzień 13 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9, I piętro, strefa D9.

Sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału SARP o/Katowice w kadencji 2019-2024 (.pdf)

Porządek obrad Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału (.pdf)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SARP Katowice (.pdf)

Partnerzy:
PPG
NEBBO
NEWMOR