SARP Katowice


 Tekst Ryszarda Nakoniecznego otwierajacy drugą edycję Ślaskiego Przeglądu Architektury Województwa SPAW 2012-2015 (do pobrania):

Na bezdrożu regionalno-uniwersalnych treści.pdf