SARP Katowice
 Publikacja  "Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział II Ligota" 
spotkanie z autorami projektu MNP Rozdzaił II Ligota
27.11.2012, wtorek, godz. 18:30

miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

 
Od wczesnej wiosny do pierwszych dni listopada br. przeprowadzono cały zakres projektu- opracowano dossier dzielnicy, studenci architektury WST w Katowicach oraz ASP przygotowali prace semestralne na temat Ligoty. W lipcu odbyły się trzy dniowe warsztaty z udziałem zaproszonych tutorów, a we wrześniu miało miejsce wydarzenie plenerowe zrealizowane w przestrzeni dzielnicy. Uwieńczeniem tych wszystkich działań jest publikacja, która je dokumentuje i komentuje.
 


Partnerzy projektu: