SARP Katowice

21 września 2017 roku, godz. 18:00
Finisaż wystawy malarstwa Marcina Sokoły Obraz(a) Sąsiada

Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

Wystawa malarstwa Marcina Sokoły "Obraz(a) Sąsiada" prezentuje wycinek twórczości artysty, na który składają się obrazy olejne inspirowane artystami z kręgu surrealizmu.

Marcin Sokoła - urodzony, wychowany i wykształcony w Katowicach absolwent filologicznych studiów uniwersyteckich i filozofii, lektor języka angielskiego, zdobywający wiedzę i doświadczenie artystyczne z różnych niesformalizowanych kontaktów z mistrzami w tym na ASP w Warszawie, tworzący akwarelą, farbą olejną i kredką. Obecnie jest blisko wybranych kręgów artystycznych i czerpie z twórczości, między innymi Eugeniusza Markowskiego i Joana Miro. Prace jego znaleźć można w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i w Katowicach u sympatyków sztuki. Dziś szczególną uwagę zwraca na sposób przekazywania w dziele ogólnej idei nie koncentrując się na zbędnych szczegółach jedynie dopełniających dzieło i pozwalając tym samym na twórczą interpretację odbiorcy.

Wystawa potrwa od 13 lipca do 21 wrzesnia.