SARP Katowice


"Przestrzeń i człowiek są 
4-ro-wymiarowcami" wystawa Aleksandra L. Franty.
15.12.2015, wtorek godz. 18:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9


Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich odział w Katowicach serdecznie zaprasza na wystawę ukazującą dorobek wybitnego architekta Aleksandra L. Franty.  Wystawa prezentuje własne szkice i koncepcje ideowe oraz najważniejsze projekty Aleksandra Franty: laureata Honorowej Nagrody SARP (1975), współtwórcy – wraz z Henrykiem B. Buszko –  znaczących w skali kraju realizacji takich jak: osiedla Tysiąclecia (z zespołem „Kukurydz”, dwoma kościołami, Szkołami Artystycznymi) i Roździeńskiego („Gwiazdy”) w Katowicach oraz kompleks rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ustroniu-Zawodziu („Piramidy”), ale także przez lata działającego w SARP i PAN teoretyka architektury.

"Człowiek – żyje w przestrzeni. Jest, do życia w niej, nieprzystosowany – nie ma ochrony. Musi przysposabiać przestrzeń, w której żyje, do swoich potrzeb. Przestrzeń (i on sam) jest 3 wymiarowa i trwa w czasie. Przestrzeń i człowiek są ‘4-ro-wymiarowcami’. Przysposobienie jej do potrzeb człowieka – do życia w niej – polega na: zorganizowaniu jej w sprawną strukturę i na jej ukształtowaniu w trafną i trwałą formę.”

                                                                                                                                                       dr arch.  Aleksander L. Franta  


"Dr arch. Aleksander Franta. Dla mnie zawsze, od tamtych dawnych lat studiów – Leszek. Jeden z najznakomitszych architektów polskich i jeden z najbliższych mi przyjaciół. Z którym zawsze można było dyskutować o wszystkim (...) człowiek wyjątkowy. Utalentowany, świetnie rysujący (…) Prawy, potrafiący doskonale scharakteryzować działa architektoniczne, również ich ujemne cechy, ale nigdy nie krytykujący twórców, lecz szukający przyczyn zaistniałych skutków. Wrażliwy na narastającą dewastację naszego krajobrazu tak otwartego, jak również naszych miast niszczonych agresywnym kapitałem, także w obszarach śródmiejskich. Precyzyjny umysł, który każdy, nawet najbardziej złożony, problem stara się poprzez wszechstronne naświetlenie rozwiązać.

                                                                                                                                    prof. arch. Witold Cęckiewicz"Henryk Buszko & Aleksander Franta to dziś znana i rozpoznawalna marka w architekturze. Duet odegrał znaczącą rolę w kreowaniu progresywnego oblicza zabudowy Polski powojennej. W ich projektach widoczny jest zawsze wysoki poziom intelektualnej gry opartej na wyrazistym, bezkompromisowym i zdecydowanym rozwiązywaniu problemu przestrzennego, stosowaniu innowacyjnej technologii i pomysłowej dyspozycji wnętrz przy równoczesnym harmonijnym powiązaniu całości z otoczeniem."

dr inż. arch. Ryszard NakoniecznyWystawa jest częścią projektu Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety, który ma za zadanie udokumentowanie, zarchiwizowanie, opracowanie i promocję dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 r. przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem Architektów-Nestorów. Projekt ma charakter monograficzny – w kolejnych odsłonach cyklu prezentowane są sylwetki Architektów-Nestorów wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym. Bohaterami projektu są m.in. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Marian Skałkowski, Ludmiła Horwath-Gomułowa, Andrzej i Maria Czyżewscy, Janusz i Bożena Włodarczykowie, Jerzy Witeczek, Tadeusz Pfuetzner, Stanisław Niemczyk. W ramach projektu odbywają się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.Organizator: 
Biblioteka Śląska w Katowicach

Partnerzy: 
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji
Politechnika Śląska - Wydział Architektury
Uniwersytet Śląski - Zakład Historii Sztuki
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Patroni medialni:
„Architektura - Murator”
„Architektura i Biznes”
„ARCH”
„Zawód: Architekt”
Telewizja Polska S.A. oddział Katowice
Polskie Radio Katowice
„Gazeta Wyborcza”
„Ultramaryna”

fotorelacja: