SARP Katowice
 
 „Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej” - wystawa.
01.05.2014, czwartek, godz. 18:00
Rynek Główny, Kraków

Marek Sowa
 – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego,
Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”.

Małopolskę i Śląsk łączy silna więź, której wyrazem jest między innymi wspólna Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, przyjęta przez Rząd RP z inicjatywy samorządów obu województw. 
W ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej chcielibyśmy zaprezentować najciekawsze, naszym zdaniem, obiekty architektoniczne z Małopolski i Śląska zbudowane w ciągu ostatniej dekady dzięki funduszom unijnym i środkom własnym samorządów województw. Większość z przykładów powstała w wyniku konkursów realizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Prezentowane obiekty, stanowiące przykłady o wysokich walorach architektonicznych, pokazują jak wielkie zmiany dokonały się w przestrzeni publicznej.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek, 1 maja 2014, o godzinie 18:00 na Rynku Głównym w Krakowie (wystawa będzie znajdować się obok kościoła św. Wojciecha).

Wystawa powstała przy współpracy SARP Oddział Kraków i SARP Oddział Katowice.
Organizatorem wystawy na Rynku Głównym w Krakowie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1498336400386251/