SARP Katowice
Wystaw pokonkursowa „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
od 06.09.2016 do 22.09.2016
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają przyjemność zaprosić do zwiedzania wystawy pokonkursowej - Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w Galerii Architektury SARP w Katowicach.

Powyżej: I NAGRODA CONSULTOR Sp. z o.o.
Autorzy: mgr inż. arch. Michał Kapturczak, mgr inż. arch. Joanna Kapturczak, mgr inż. Piotr Foit