SARP Katowice
Konkurs
Konkurs Centrum przesiadkowe w Rybniku
Konkurs
Konkurs Przebudowa i rozbudowa hali lodowej w Oświęcimiu
Konkurs
Konkurs Zagospodarowanie obrębu starego miasta w Raciborzu
Konkurs
Konkurs Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej
Konkurs
Konkurs Budowa Nowego Budynku Klinicznego NIO PIB im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Konkurs
Konkurs Opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej części centrum Mysłowic
Konkurs
Konkurs Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego.
Konkurs
Konkurs Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach
Konkurs
Konkurs Budowa siedziby Prokuratur różnego szczebla w Katowicach
Konkurs
Konkurs Zagospodarowanie Rynku - Placu Grunwaldzkiego, Placu JP II i ul. Kościelnej w Janowie
Konkurs
Konkurs Parking wielopoziomowy w Strefie Kultury w Katowicach
Konkurs
Konkurs Przebudowa kamienic na cele mieszkaniowe
Konkurs
Konkurs Hospicjum stacjonarne przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach
Konkurs
Konkurs Wielki Piec w Rudzie Śląskiej
Konkurs DEFUM
Konkurs DEFUM na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
Konkurs
Konkurs Zadanie pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
Konkurs Rybnik
Konkurs Rybnik Budynek mieszkalno-usługowy
Warsztaty projektowe
Warsztaty projektowe ING
13 i 14 | 03 | 2018 | Warsztaty Charette
13 i 14 | 03 | 2018 | Warsztaty Charette Zabytkowe osiedle robotnicze | Rybnik ul.Przemysłowa