SARP Katowice
21.11.2019
Ogłoszenie wyników konkursu

I nagroda – Praca nr 000160
Ovo Grąbczewscy Archtekci Oskar Grąbczewski
Skład zespołu:
Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Martyna Kramarz, Aleksandra Machura, Natalia Malorny, Bartosz Słomka, Aleksandra Siwoń
 
Praca otrzymuje I Nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych:
 • za zachowanie kulturowej, historycznej i architektonicznej tożsamości poddanego renowacji fragmentu ul. Mariackiej w Katowicach.
 • Za propozycję modernizacji w pełni spełniającą wymogi zadanego programu funkcjonalnego bez naruszania istniejącej zasadniczej struktury przestrzennej i konstrukcyjnej budynków
 • za wybór koncepcji renowacji i częściowej przebudowy, który stwarza szansę na zachowanie przynajmniej w części oryginalnej substancji budynków poprzez powtórne wykorzystanie ich w pracach modernizacyjnych. Dotyczy to elementów stolarki, schodów, cegły rozbiórkowej, elementów detali stalowych, posadzek itp.
 • za wybór koncepcji prowadzenia inwestycji, która daje szansę na stosunkowo nieuciążliwy sposób prowadzenia prac budowlanych w stosunku do przestrzeni sąsiedzkiej, ulicy i kwartału.
Zalecenia pokonkursowe:
 • sugeruje się zachowanie nieprzerwanego pasa dachu od strony ul. Mariackiej dla wszystkich trzech kamienic
 • sugeruje się stworzenie pasa ogrodów dachowych od strony północnej (podwórza) dla budynków nr 30 i 32.
 • sugeruje się znalezienie sposobu na zamontowanie paneli fotowoltaicznych i innych urządzeń związanych z ekologią i odnawialną energią w strukturze budynków
 • sugeruje się przemyśleć decyzję dotyczącą oficyn i sposobu ich wykorzystania (przebudowa, adaptacja itd.) od strony ul. Mariackiej
 • fasady wymagają opracowania projektowego w oparciu o kwerendę archiwalną. Dotyczy to szczególnie budynków nr 30 i 32
 • istnieje możliwość adaptacji parterów budynków w częściach do usług dostępnych z ulicy. Witryny i wejścia do usług powinny nawiązywać do form i kompozycji historycznych, oryginalnych rozwiązań.
2. nagroda – Praca nr 000240
Archistudio S.C. Tomasz Studniarek Małgorzata Pilinkiewicz
 
Praca nr 00240 otrzymuje II nagrodę w wysokości 12 tysięcy złotych za:
 • racjonalny, konsekwentny i ekonomiczny sposób stworzenia atrakcyjnej płaszczyzny do wszelkiego rodzaju międzysąsiedzkich relacji
 • Wątpliwości jury wzbudziło wyburzenie dobrze zachowanej substancji istniejącej i rozdźwięk pomiędzy fasadmi kamienic nr 30 i 32 a kryjącym się za nimi nowymi strukturami o typologii galeriowej.
 • Dialog pomiędzy szczerością wobec współczesności a szczerością historyczną stwarza wątpliwości natury konserwatorskiej
3. nagroda – Praca nr 000230
Projektowanie Edyta Marciniak
Skład: Edyta Marciniak, Zenon Marciniak
 
Pracy przyznaje się III Nagrodę w wysokości 8 000 zł. Nagrodę przyznano za:
 • interesujące propozycje mieszkań zwłaszcza dla osób opuszczających domy dziecka
 • wykorzystanie części dachu na zielony taras
 • udaną próbę odtworzenia historycznych fasad od ulicy Mariackiej
Oraz 2 równorzędne wyróżnienia honorowe:
Wyróżnienie – Praca nr 000110 – zakodowana pod numerem 281191 – DNA Architekci Dominika Skałuba
Skład: Dominika Skałuba, Monika Głowacka
 
Wyróżnienie – Praca nr 000220 – zakodowana pod nuemrem 300253 – Trektura Pracownia Architektoniczna S.C. Tomasz Ginter
Skład: Tomasz Ginter, Łukasz Katarzyński, Alicja Tomaszewicz, Stefania Kochaniak, Anna Nowak
 

18.11.2019
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach przy ulicy Mariackiej odbędzie się w dniu 25 listopada o godzinie 12.00 w Willi Goldsteinów (Pl. Wolności 12A, Katowice).

Po identyfikacji autorów nagrodzonych prac i uzasadnieniu wyboru przez Sąd Konkursowy planowana jest dyskusja o jego wynikach.

Serdecznie zapraszamy. 

04.10.2019
Zamieszczamy Pomiar poziomów terenu oraz parterów budynków.pdf
 
09.09.2019
Informujemy, że termin wizji lokalnej trzech kamienic na ul. Mariackiej ustalono na 24. września o godzinie 11.00.
Udział w wizji lokalnej będzie możliwy po zgłoszeniu chęci udziału mailowo na adres Sekretarza konkursu (
sarpkonkurstbs@gmail.com) do dn. 17.09.2019.

27.08.2019

Odpowiedzi na pytania do regulaminu.doc

26.08.2019
Organizator publikuje listę dopuszczonych do konkursu:
lista uczestników.pdf


23.07.2019
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w
konkursie.

Do dnia 15.07.2019 do Organizatora Konkursu nie wpłynęły pytania dotyczące
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

05.07.2019
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do
dnia 29.07.2019
r. do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu
Termin składanie prac konkursowych: do dnia 30.10.2019 r. do godziny 15:00
w Siedzibie Organizatora Konkursu

ZAMAWIAJĄCY:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice 

Regulamin.pdf

Załącznik nr 1-9.pdf
Załącznik nr 12_program użytkowy.pdf
Załącznik nr 14  inne materiały.zip
Załącznik nr 10 Mapa.zip

Załącznik nr 11 - Dokumentacja fotograficzna:
Mariacka 30
Mariacka 32:
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032j.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032i.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032h.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032g.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032f.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032e.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032d.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032c.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032b.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2011/Mariacka%2032a.zip
Podwórze - Mariacka 32a 32b
Widok od strony ulicy Mariackiej
Widok od strony ulicy Warszawskiej

Załącznik nr 13 - Inwentaryzacja:

13a - Mariacka 30:
Archiwum
Inwentaryzacja
Opis stanu technicznego
Opis techniczny
Zdjecia 

13 b - Mariacka 30a

13c - Mariacka 32:
Zdjęcia:
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciaj.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciai.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciah.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciag.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciaf.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciae.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciad.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciac.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciab.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/Zdj%C4%99ciaa.zip
PDF (inwentaryzacja)
Opis techniczny
Ocena stanu technicznego
Zdjęcia:
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOi.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOh.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOg.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOf.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOe.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOd.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOc.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOb.zip
sarp.katowice.pl/uploads/file/2019%20tbs/13%20c%20mariacka%2032/mariacka32%20FOTOa.zip

13d - Mariacka 32a 32b

13e - Mariacka 34 36

 13f - Mariacka 30-34:
Archiwum
Kwerenda1
Kwerenda2