SARP Katowice

Ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016 oraz Architektury Roku Województwa Śląskiego 2015 oraz
04.11.2015 piąte, godz.11.00

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Marmurowa ul. Ligonia 46 w Katowicach.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016 i Architektury Roku Województwa Śląskiego 2015 pragniemy podziękować za udział w konkursach oraz zaprosić na Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dla Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2016 oraz Architektury Roku 2015, która odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury w dniu 4 listopada br. o godz. 1100 w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach


05 | 08 | 2016

Ruszył plebiscyt internautów, którzy wybierać mogą najlepsze realizacje zgłoszone do Konkursu NPPWS 2016. Głosowanie będzie trwało do końca sierpnia, a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w głosowaniu zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów.

Do tegorocznej - 17. edycji konkursu zgłoszono 43 realizacje, które zlokalizowane są na terenie 30 gmin (2 gminy z subregionu północnego, 28 gmin z subregionu środkowego, 7 gmin z subregionu zachodniego i 6 gmin z subregionu południowego). 34 zgłoszenia złożyły gminy, 9 zgłoszeń – inne podmioty (inwestorzy, projektanci, stowarzyszenia).

We wrześniu planowana jest ocena zgłoszonych realizacji przez jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Laureatów konkursu wyłonionych przez jury poznamy na przełomie października/listopada br.

Głosowanie internetowe


01 | 06 | 2016

Dobrej jakości przestrzeń, mająca charakter użyteczności publicznej przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Dlatego tak ważne jest kształtowanie i ochrona jej wysokiej jakości.

Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego".

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

Wyniki konkursu są publikowane w folderach pokonkursowych, w mediach, prasie fachowej oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Są także prezentowane podczas innych imprez organizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz środowisko architektów i urbanistów.

19 | 05 | 2016

Przypominamy, że jeszcze tylko do 22 maja br. można dokonywać zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016.
Więcej informacji
 

01 | 04 | 2016

Rusza 17. edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.

Nominowane i wyróżnione realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Termin zgłoszeń upływa 22 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.

Więcej informacji