SARP Katowice
Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2005
VI Edycja Konkursu

wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2005: Galeria Architektury SARP | 12.10.2005
 Nagroda Marszałka
Pracownia Achitektoniczna KAPPA GM  Katarzyna Grzesiak,  Pracownia Architektoniczna ARCH-em Monika Janiczek, Zygmunt i Ewa Jędraszczyk
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiebiorczości w Cieszynie

Inwestycja obejmowała adaptację części cieszyńskiego Zamku do nowych celów oraz wybudowanie nowoczesnego centrum w miejscu byłej oranżerii. W zaadaptowanych i wybudowanych od podstaw budynkach 1 stycznia 2005r. rozpoczął działalność Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Nowa komunalna jednostka jest unikalnym w skali kraju centrum przedsiębiorczości, którego zadaniem statutowym jest m.in. zwiększenie konkurencyjności śląskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wzornictwa przemysłowego. Ponadto do zadań statutowych Zamku należy: ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów Śląska Cieszyńskiego, rozwój turystyki i prowadzenie działalności kulturalnej. Ponadto w zaadoptowanych dla nowych celów budynkach zlokalizowano mały hotel i winiarnię. Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej całego regionu, prowadzona przez nową jednostkę działalność wpłynie na wzrost konkurencyjności śląskich firm.
Wyróżnienie
Tomasz Konior, Krzysztof Barysz
Kompleks Muzealny w Tychach 
Muzeum Piwowarstwa Muzeum Miejskie

Na terenie browaru od roku 1820 znajdują się dwa charakterystyczne budynki z czerwonej cegły na kamiennym cokole. Starszy z nich to dawna kaplica ewangelicka. Zanim stały się muzeum pełniły funkcję warsztatów naprawczych. Do kompleksu od strony zachodniej przylega niewielki park ze starodrzewem. 
Pomysł zakładał powstanie kameralnego, zarazem bogatego w treści zespołu muzealnego z punktem informacyjnym i salą kinową. Piwiarnia w podziemiach miała stać się miejscem degustacji szerokiej gamy produkowanych tutaj piw. Bogactwa wrażeń miał dopełniać multimedialny charakter prezentacji, nasycony niespodziankami, zaskakującymi i oryginalnymi pomysłami wykorzystującymi najnowsze technologie.
Zadecydowano, że historia warzenia piwa na Śląsku pokazana będzie w kontekście bogatej historii i rozwoju tej ziemi. Powstały więc dwie, oryginalne ekspozycje: 
muzeum piwa, eksponujące tradycję browaru, oraz przekazane miastu 
muzeum regionalne, ukazujące historię Tychów i dawnego Księstwa Pszczyńskiego. 
Projekt zakładał kompleksową modernizację i restaurację historycznej substancji wraz z jej rozbudową i zagospodarowaniem otoczenia.

Zasadą stało się zachowanie i wyeksponowanie unikalnych walorów zabytku. Nowe elementy architektury wyrażono współczesnym językiem. Usunięto zużyte tynki i z niezwykłą dbałością odrestaurowano zniszczone, ceglane i kamienne mury. Wycięto w starej strukturze miejsca na wygodną komunikację. Wykorzystano sporą wysokość wnętrz dodając powierzchnię ekspozycyjną na antresoli. Wszystkie konstrukcyjne wykonano z licowego betonu architektonicznego. Detale wyposażenia i akcesoria projektowano indywidualnie dla muzeum.
 
 
Nagroda Internautów

Ryszard Kwosek, Ewa Papaj, Teresa Jastrząb, Paweł Mrachacz, Herbert Graf, Katarzyna Góral
Kompleks Dydaktyczno-Sportowo-Kulturalny w centrum Boronowa


wyniki.pdf