SARP Katowice
Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2006
VII Edycja Konkursu

wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2006: Galeria Architektury SARP | 3.10.2006
 Nagroda Marszałka
Wiesław Tyliński, mgr arch. Ilona Inglot
Przebudowa Placu Mikołaja Kopernika w Lublińcu

Przyznając tę nagrodę podkreślano wyczucie i smak, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa, dużą dbałość o detal oraz zastosowanie środków wyrazu adekwatnych do skali założenia. Zwracano uwagę na znaczenie dla społeczności lokalnej tego typu realizacji, dotyczącej małej, kameralnej przestrzeni, stanowiącej jednocześnie dobry przykład rewaloryzacji przestrzeni publicznej w centrum miasta.
Wyróżnienie
Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Henryk Wilkosz, Jerzy Stysiał, Piotr Kozłowski, Borys Juraszyński, Marek Tryzybowicz
Silesia City Center - Centrum Handlowo-Rozrywkowe w Katowicach
Realizacja ta wyróżniona została za próbę stworzenia placu miejskiego, stanowiącego alternatywę dla nieistniejącego rynku Katowic. Stanowi ona jednocześnie dobry przykład rekultywacji terenów poprzemysłowych w procesie przekształceń struktury przestrzennej miasta. Podkreślano, że pomimo komercyjnego aspektu realizacji może stać się ona ważną przestrzenia publiczną w mieście, a dzięki zachowaniu obiektów przemysłowego dziedzictwa kulturowego regionu, stać się także nowym symbolem miejsca stanowiącym o jego tożsamości.Nagroda Internautów
PPU Prostyl sp z o.o., mgr inż. arch. Agnieszka Oślizło, mgr inż. Barbara Chowaniec
Modernizacja Centrum  i Domu Sportu w Radlinie


regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf