SARP Katowice

Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2007
VIII Edycja Konkursu


wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2007: Galeria Architektury SARP | 9.10.2007
Nagroda Marszałka
kategoria architektura
mgr inż. arch. Ryszard Szczęsny, arch. Krzysztof Banaszewski, arch. Jan Strumiłło, arch. Jakub Szczęsny
Hala sportowa wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi w Bieruniu
 
Nagrodę przyznano za wysoki poziom architektoniczny obiektu, jego dobre powiązanie
z istniejącym budynkiem gimnazjum i z otaczającymi terenami sportowymi o wielofunkcyjnym
przeznaczeniu. Obiekt uznano za wybitne dzieło architektury, którego oddziaływanie ma wymiar
ponadlokalny.
Nagroda Marszałka
kategoria urbanistyka
mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula, mgr inż. arch. Aleksandra Szumska, tech. arch. Marek Bończyk, mgr inż. Zbigniew Wacławik, mgr Anna Fabiańczyk
Rewitalizacja zabytkowej płyty rynku w Toszku

Nagrodę przyznano za dobór środków wyrazu adekwatny do skali i funkcji miejsca, za
powściągliwą formę odpowiadającą treści, za zachowanie i wydobycie historycznych uwarunkowań
i przystosowanie ich do współczesnych potrzeb; za wyodrębnienie cechy charakterystycznej, jaką
jest przebiegająca przez środek rynku historyczna droga; za dbałość w przygotowaniu inwestycji,
przeprowadzenie szczegółowych studiów konserwatorskich oraz za pogodzenie funkcji głównego
placu miasta z jego komunikacyjnymi potrzebami.
Nagroda internautów
mgr inż. arch. Andrzej  Kozielski
Biblioteka Publiczna w Imielinieregulamin konkursu.pdf 
wyniki.pdf
protokół.pdf