SARP Katowice
 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2012
XIII Edycja Konkursu
 
09.11.2012

Na 13 edycję konkursu wpłynęły 44 zgłoszenia dotyczące 29 gmin. Spośród zgłoszeń do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43 realizacje z 28 gmin, stanowiące przedmiot konkursu i spełniające warunki formalne konkursu.
W kategorii przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka przyznano realizacji: REWITALIZACJA „STAWU RZĘSA" W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, a wyróżnienie otrzymała realizacja: WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" (W TYCHACH).
W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka otrzymała realizacja: ROZBUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE, natomiast wyróżnienie -realizacja: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWO - PIESZEJ W SZCZYRKU (DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU BUCZKOWIC) ORAZ CENTRUM MIASTA SZCZYRK.
W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagroda Marszałka nie została przyznana, a Wyróżnienia przyznano dwóm realizacjom: MODERNIZACJA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ (W JASTRZĘBIU - ZDROJU) i BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NEPTUN W GLIWICACH - SOŚNICY.
W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie Nagrody Marszałka - realizacji: PRZEBUDOWA STUDENCKIEGO DOMU KULTURY NA POTRZEBY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (W GLIWICACH) oraz realizacji: ADAPTACJA STOŁÓWKI AKADEMICKIEJ PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ 85 W GLIWICACH NA CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ „MROWISKO". Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała realizacja: ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ WKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH (W ZABRZU).
Niezależnie od werdyktu Jury, swoją nagrodę przyznali także internauci, biorący udział w głosowaniu internetowym. Najwięcej głosów (3 300) i Nagrodę Internautów otrzymała realizacja WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" W TYCHACH.
09.11.2012 piątek, godz. 10:00
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu: Architektura Roku Województwa Śląskiego 2012 oraz Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012
miejsce: Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego 
09.11.2012 piątek, godz. 18:30
Wystawa pokonkursowa: Architektura Roku Województwa Śląskiego 2012 oraz Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9