SARP Katowice


14.11.2013 czwartek, godz. 11:00
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu: Architektura Roku Województwa Śląskiego 2013 oraz Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013
miejsce: Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

W tegorocznym konkursie nagrodzono otoczenie szybu Prezydent oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a także Modernizację dawnej dyrekcji Huty Zabrze i Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich
„Z roku na rok wybór najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych jest coraz trudniejszy, poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej. Dzięki wysiłkowi architektów województwo jest piękniejsze, miejsca bardziej funkcjonalne. Tutaj chce się żyć"- podsumowała konkurs Aleksandra Gajewska, wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Na tegoroczną - 14 edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin. Nagrody przyznano w kategoriach:
Przestrzeń publiczna
Nagroda Marszałka - nie przyznano
Wyróżnienia:
Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej - nowoczesny plac zabaw, siłownia pod gołym niebem, miasteczko ruchu drogowego, skatepark, boiska do piłki siatkowej, lodowisko. Za pomysłowo i niewielkim kosztem pozyskane nowe tereny zieleni, rekreacji i różnych aktywności sportowych dla mieszkańców Będzina.

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu. 
Za skuteczną próbę ocalenia autentycznych wartości regionu Ziemi Żywieckiej
Zrewitalizowana przestrzeń publiczna
Nagroda Marszałka:
Rewitalizacja przyrodniczo - krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie. Jako udany przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego w obszarze śródmieścia Chorzowa, na atrakcyjne miejsce rekreacyjne, z wykorzystaniem zabytkowej wieży wyciągowej, jako dominanty przy właściwym rozwiązaniu detali i zieleni.
Wyróżnienie:
SportPark - Park Sportowy w Cieszynie. Jako efekt współpracy w ramach projektu transgranicznego „Ogród dwóch brzegów". Za właściwe wykorzystanie potencjału terenów leżących wzdłuż Olzy, z korzyścią dla mieszkańców zarówno polskiego, jak i czeskiego Cieszyna.
Obiekt użyteczności publicznej
Nagroda Marszałka:
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Za świetnie zaprojektowany i zrealizowany kompleks nowoczesnych laboratoriów z salami wykładowymi oraz standardy przestrzenne, estetyczne i technologiczne na europejskim poziomie.
Wyróżnienia:
Zespół obiektów sportowych „Bażantowo Sport" w Katowicach. Jako udany przykład dzielnicowego centrum sportu i rekreacji, połączonego z usługą hotelarską, charakteryzujący się trafioną architekturą, powściągliwym detalem, eleganckimi wnętrzami.

AQUADROM - pływacki kompleks sportowo - rekreacyjny w Rudzie Śląskiej. 
Za kolejny w naszej aglomeracji kryty basen pływacki, z bogatym zespołem atrakcji wodnych. Poprawną architekturą z dobrze rozwiązaną funkcją.
Zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej
Przyznano dwie Nagrody Marszałka:
Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu. Za bardzo interesujący przykład wykorzystania potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków na potrzeby administracji samorządowej Miasta Zabrze, a także za przeprowadzenie realizacji obiektu od projektu po prace wykończeniowe profesjonalnie i z dużą starannością.

Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich. 
Za świetnie przeprowadzoną adaptację pokopalnianego budynku maszyny wyciągowej i wieży kopalni Michał, trafne decyzje projektowe od zbudowania programu, poprzez ułożenie funkcji, aż po detal architektoniczny oraz konsekwentne działanie Inwestora, Projektantów i Wykonawcy, które dało w efekcie nowy jakościowo obiekt będący w pełni tego znaczenia Siemianowickim Centrum Kultury
Wyróżnienie:
Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Za konsekwentnie i z sukcesem przeprowadzoną rewitalizację z częściową rekonstrukcją zamku, która dała mieszkańcom Raciborza kultowe miejsce spotkań i najważniejszych wydarzeń kulturalnych, przywracając do nowego życia zabytek o piastowskich korzeniach
Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać wyróżnienie specjalne dla realizacji:
„Dom opieki społecznej całodobowej dla osób starszych" w Bielsku - Białej. Za osobiste zaangażowanie i działania prospołeczne inwestora, projektanta i zarządcy na rzecz stworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej przeciwdziałającej zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 sierpnia br., niezależnie od werdyktu Jury, nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2 930) i nagrodę internautów otrzymała realizacja „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".

Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2013
XIV Edycja Konkursu

Zapraszamy do głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 

Ruszyła edycja 2013 konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.
Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.
Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa.
Nominowane realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.
 
Termin zgłoszeń upływa 31 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.

warunki konkursu