SARP Katowice
 Jury Konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach: 
 
KATEGORIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
 
NAGRODA MARSZAŁKA:
 
Arkadiusz Górny - Alternatywny krajobraz – Park sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia 
 
Sensoryczna ROSA) - utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w 
 
Rydułtowach. 
 
Dobry pomysł, starannie zrealizowany, w efekcie którego uzyskano unikalne założenie małego 
 
parku tematycznego o dużych walorach edukacyjnych i konsekwentnym detalu małej architektury.
 
WYRÓŻNIENIE: 
 
mgr inż. Tomasz Jesionek – „Concept” Tomasz Jesionek Pracownia Projektowa, mgr inż. 
 
Katarzyna Grygierczyk, arch. Michał Juźwiak, mgr inż. arch. kraj. Patrycja Szczepkowska, mgr inż. 
 
Monika Pałucka - Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu 
 
Botanicznego w Mikołowie - etap II.
 
(z wyłączeniem budynku przedszkola do odrębnej kategorii - obiekt użyteczności publicznej)
 
Konsekwentne i skuteczne działanie wielowątkowe, świeże pomysły parku krajobrazowego 
 
i ogrodu botanicznego, znakomity obiekt centrum edukacyjnego dla dzieci oraz unikatowa forma 
 
edukacji przedszkolnej na skalę krajową.
 
KATEGORIA: ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
 
NAGRODA MARSZAŁKA: 
 
mgr inż. arch. Jacek Hajkowski – PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARCHITEC Jacek Hajkowski  
 
- Zagospodarowanie Skweru im. Ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu – przebudowa fontanny.
 
Udana próba nowego zagospodarowania miejskiego placu z zastosowaniem atrakcji wodnych i 
 
iluminacji, dobre proporcje powierzchni zabrukowanych do powierzchni zielonych, właściwie 
 
użyte materiały, racjonalny i powściągliwy detal małej architektury, co w efekcie pozwoliło na 
 
uzyskanie bezpretensjonalnego rozwiązania przestrzeni z dobrym klimatem – przykład godny 
 
naśladowania.
 
WYRÓŻNIENIE : 
 
mgr inż. arch. Maciej Kolesiński – ALMA PROJEKT Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna, 
 
Joanna Sowula Studio Kreatywne - Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej 
 
zabytkowej kopalni "Saturn" w Czeladzi.
 
Uzupełnienie rewitalizacji obiektów kopalni SATURN, poprzez stworzenie otoczenia, które 
 
współgra z obiektami  i właściwymi środkami porządkuje przestrzeń tworząc nową wartość na 
 
szlaku zabytków techniki.
 
KATEGORIA: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
NAGRODA MARSZAŁKA: 
 
mgr inż. Artur Garbula – GIGAarchitekci, mgr inż.arch. Krzysztof Strama – Susuł&Strama 
 
Inwestycje, mgr inż. arch. Marcin Susuł – Susuł&Strama Inwestycje - Rozbudowa Centrum 
 
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II  - 
 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci.
 
Ujmujący prostotą i elegancją obiekt specjalistycznej edukacji przedszkolnej, który został dobrze 
 
wpisany w zróżnicowany krajobraz ogrodu botanicznego. Stworzenie doskonałych warunków 
 
do pracy z dziećmi  poprzez zastosowanie klasycznych rozwiązań funkcji z logicznym podziałem 
 
na sale zajęć i część towarzyszącą, z dużymi przeszkleniami otwierającymi obiekt na otaczającą 
 
przyrodę. Dzięki właściwemu doborowi materiałów oraz operowaniu prostym detalem, 
 
z wykorzystaniem drewna, szkła i kamienia uzyskano znakomitą architekturę przy relatywnie 
 
niskich kosztach inwestycji. 
 
2 RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA: 
 
 Prof. nzw. dr inż. arch. Jerzy Witeczek, dr inż.arch. Tomasz Wagner, Panta Rhei sp. z o.o. - 
 
Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
Kolejna udana inwestycja Politechniki Śląskiej, supernowoczesny gmach Politechniki dla nowych 
 
technologii budzący podziw. 
 
 arch. Zbigniew Gliwa  - Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 
 
w Sosnowcu.
 
Bardzo dobry przykład nowoczesnej architektury szkolnej, rozwiązania funkcji i technologii sal 
 
koncertowych na wysokim poziomie, doskonałe wpisanie się dobudowanego obiektu w istniejący 
 
już kompleks szkolny, podnoszące jego walory. 
 
KATEGORIA: ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
NAGRODA MARSZAŁKA : 
 
Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA – Jan Pudło - Adaptacja i przebudowa 
 
budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.
 
Bardzo udana rewitalizacja zabytkowego obiektu poprzemysłowego z widoczną, dużą starannością 
 
wykonania i wyczucia zabytkowej materii. Właściwe decyzje programowo – adaptacyjne i trafiony 
 
dobór materiałów, kolorystyki odtworzonego, a także nowego detalu architektonicznego. 
 
WYRÓŻNIENIE: 
 
mgr inż. arch. Jacek Leśko - Przebudowa budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na 
 
potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.
 
Przykład właściwego podejścia do przebudowy istniejącej substancji o walorach zabytkowych, 
 
która daje obiektom nowe życie i podnosi ich atrakcyjność i wartość. Trafny dobór nowej ślusarki 
 
okiennej, w kolorze czerwonym, utrzymującej się w konwencji oryginalnych okien.
 
NAGRODA INTERNAUTÓW:
 
dr inż. arch. Stanisław Lessaer - P.A.NOVA - Rynek Od.Nowa – Rewitalizacja Śródmiejskiej 
 
Przestrzeni Publicznej w Jaworznie

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015

Szanowni Państwo, 
 
Przypominamy, że do 29 maja br. można dokonywać zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015.
Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Zgłoszone projekty oceniane będą przez specjalnie powołane jury, oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnej zabawy internetowej organizowanej na stronie województwa. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.
Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.
 
Szczegółowe informacje o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015”, w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://www.slaskie.pl/npp .