SARP Katowice
 

Jeszcze tylko do 30 czerwca br. można dokonywać zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019.
 
Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną z terenu województwa śląskiego. 
 
Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.
 
Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.
 
Szczegółowe informacje o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019”, w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://npp.slaskie.pl/.Rusza 20 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.
Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.
Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.
Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.
Nominowane i wyróżnione realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.
 
Termin zgłoszeń upływa w tym roku 30 czerwca br.

więcej informacji