SARP Katowice


Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2011
XII Edycja Konkursu

 
28.10.2011
wyniki konkursu
Na tegoroczną – 12 edycję konkursu – wpłynęło 60 zgłoszeń z 34 gmin.
Zgłoszenia dotyczą rynków miejskich, placów, skwerów i deptaków, parków i terenów rekreacyjnych, obiektów usług kultury, edukacji, zdrowia, sportu, handlu, gastronomii i turystyki.

Jury Konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

URBANISTYKA
NAGRODA MARSZAŁKA: Zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej w Koziegłowach autorstwa Ewy Nelip (fot. 2) za wykreowanie przestrzeni wielofunkcyjnej i wielosezonowej,
zaprojektowanej kompleksowo, prawidłowo wykorzystującej zastane walory środowiska naturalnego, za bezpretensjonalność rozwiązań odpowiednich do skali i charakteru miejsca oraz za stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku integrującego lokalną społeczność, powszechnie akceptowanego i cieszącego się dużą popularnością wśród mieszkańców.
WYRÓŻNIENIE: Galeria Handlowa „Agora” z otoczeniem w Bytomiu autorstwa Marka
Gachowskiego, ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze (fot. 3) za harmonijne wpisanie obiektu wielkokubaturowego w kompozycję urbanistyczną centrum miasta, za ożywienie tego centrum i podniesienie jego prestiżu poprzez rozwój funkcji centrotwórczych, za wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej stanowiącej ważny punkt integracji mieszkańców.

ARCHITEKTURA
NAGRODA MARSZAŁKA: Wielofunkcyjna hala sportowa „Na Skarpie” w Bytomiu autorstwa Zbigniewa Maćkowa, Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o. (fot. 1) za wysoki poziom architektoniczny obiektu pełnego spokoju i szlachetności, za jego elegancką i powściągliwą formę, skromny i wyważony detal oraz harmonijne wpisanie się w otoczenie, za wykreowanie miejsca poprawiającego nie tylko kondycję fizyczną, ale i samopoczucie mieszkańców.
WYRÓŻNIENIE: Dom spokojnej starości „Złota jesień” w Czechowicach-Dziedzicach
autorstwa Wojciecha Podleskiego, Wojciech Podleski Sp. z o.o. za wyważone i skromne środki wyrazu adekwatne do funkcji założenia, za ludzką skalę, za świetne wpisanie obiektu w trudny teren, za stworzenie zacisznego miejsca – z duszą i rodzinnym klimatem.

REWITALIZACJA PRZESTRZENI
NAGRODA MARSZAŁKA: Rewitalizacja obiektu zabytkowego – Park gminny w Ornontowicach, autorzy: Dieter Paleta, Biuro Architektoniczne ARKAT Sp. z o.o. oraz Jolanta Gryczyńska, CALLA S.c. (fot. 4) za wykreowanie urokliwego miejsca wypoczynku, za rozwiązania formalne i materiałowe adekwatne do skali i wpisujące się w kontekst miejsca, zaprojektowane z dużą kulturą i dbałością o detal.
WYRÓŻNIENIE: Rozwój infrastruktury turystycznej – Park w Ślemieniu, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka za wysoką kulturę projektowania i wykonania, za subtelność ingerencji, pełną otwartość, stworzenie zacisznego zakątka cieszącego się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności.

REWITALIZACJA OBIEKTU
NAGRODA MARSZAŁKA: Willa Fitznera w Siemianowicach Śląskich, Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS (fot. 5) za wykreowanie ważnego punktu integracji kulturalnej lokalnej społeczności, za wysoką kulturę projektowania i wykonania oraz wielką dbałość o detal w eksponowaniu cennych historycznych walorów.
WYRÓŻNIENIE: Remont zabytkowego budynku byłej plebanii połączony z restauracją obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej w Lędzinach, autorzy:
Joanna Bielska-Legieć, Pracownia Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
mgr inż. arch. Maciej Bielski oraz Krzysztof Basiaga za skromność i bezpretensjonalność środków wyrazu oraz szczególną dbałość o historyczny detal.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Działania w przestrzeni publicznej w ramach Kandydatury
Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., Katowice 2016 Biuro ESK (fot. 6) za podjęcie działań czasowych acz bardzo zauważalnych przez mieszkańców, kształtujących trwale świadomość społeczną w zakresie jakości przestrzeni publicznych.

NAGRODA INTERNAUTÓW: Siłownia na wolnym powietrzu w Żorach autorstwa Tomasza Wyrzykowskiego.

Laureaci konkursu w województwie śląskim są jednocześnie nominowani do ogólnopolskiego
„Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

więcej
 
1.08.2011
Dzisiaj rozpoczyna się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację zakwalifikowaną do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Głosowanie będzie trwało do końca sierpnia br., a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w zabawie zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników lub wysłane pocztą.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury, które przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w październiku br. podczas tegorocznych Śląskich Dni Architektury.
 

...
Startuje tegoroczna edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa. Po raz kolejny w szranki staną najlepsze realizacje architektoniczne i urbanistyczne w regionie.
 
Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.
 
Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia tradycyjnie przyznane zostaną w trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące m.in. rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych, budowa i rewitalizacja budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie centrów miast, parków, skwerów, rynków itp., tworzących atrakcyjne przestrzenie publiczne.
 
Do udziału w konkursie można zgłaszać propozycje z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Zgłoszone projekty oceniane będą przez specjalnie powołane jury, które podczas posiedzenia objazdowego zapozna się z poszczególnymi realizacjami i wybierze z nich te najlepsze. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnej zabawy internetowej organizowanej na stronie województwa.
 
Wybrane projekty zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu, a propozycji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 45 tys. zł.

28.11.2011
Sala Marmurowa Urzędu Marszałkowskiego, godz.11
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 

 
 
 
więcej informacji o konkursie

ogłosznie wyników:wernisaż wystawy:


ďťż