SARP Katowice
 

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław zaprasza do kolejnej
edycji konkursu fotograficznego Kadry Modernizmu w ramach 5. edycji
Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.


Motto tegorocznej edycji festiwalu brzmi: Miasto płynie.

Głównym celem konkursu jest ujęcie wody w połączeniu z obiektem,
detalem czy przestrzenią architektoniczną. Wystawa nadesłanych prac
może stać się doskonałą okazją do stworzenia dyskusji na temat wpływu
obiektów modernistycznych w projektowaniu nowych przestrzeni
architektonicznych.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 31 sierpnia 2015 r.

Nagrody:
Główna nagroda: 2 000 zł
 oraz
Nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Via Nova:
- I miejsce: Leksykon zieleni Wrocławia /praca zbiorowa, red. naukowa:
Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska/
- II miejsce: Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu - dzieło
Maksa Berga /Jerzy Ilkosz/
- III miejsce: Wrocław tkwi w szczegółach /fotografie - Stanisław
Klimek, tekst - Beata Maciejewska/

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin na stronie:
http://kadrymodernizmu.wix.com/kadrymodernizmu