SARP Katowice


KONKURS – „KURORT NADMORSKI ŚWINOUJŚCIE – 
NOWA WIZJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” 

Prezydent Miasta Świnoujście zaprasza do udziału w konkursie  pt. „Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”  na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej.
 
Forma: konkurs urbanistyczno-architektoniczny , otwarty, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie sporządzenia projektu budowlano wykonawczego głównych ciągów spacerowych zgodnie  ze zwycięską koncepcją. 
 
Przedmiot konkursu:  przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  położonych częściowo w obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, w celu promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, naturalnego i zdrowotnego 
 
Regulamin: Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej : http://bip.um.swinoujscie.pl
 
Terminy:
 
7.08.2015 r.       - ogłoszenie konkursu
 
15.09.2015 r.     -   składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
 
01.02.2016 r.     - składanie prac konkursowych
 
15.02.2016 r.     -  ogłoszenie wyników konkursu