SARP Katowice
 


UWAGA: TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW BIENNALE UPŁYWA 16 SIERPNIA 2015!
 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2015
15-16 października 2015 • Centrum Kongresowe ICE Kraków 

LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI
 
Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w przestrzeniach publicznych, spotykają się ludzie by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i katalizatorem tych aktywności.
 
Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyciszany. Samochody wtargnęły w przestrzeń miejską ograniczając tę przeznaczoną dla ludzi, niezbędną do współistnienia mieszkańców i turystów. Pomimo wielu przeciwności, miasta stopniowo rozwijają się. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów odchodzących od modernistycznej koncepcji rozwoju polis, niejednokrotnie sięgających do arystotelesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.

Architektoniczne potrzeby Krakowa jutra wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowtarzalną wyjątkową historią i bogatym artystycznym dziedzictwem.
Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń służących wzbogaceniu praktyki oraz eliminowaniu, trudnych do naprawy, przestrzennych pomyłek.
Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także właściwe podejście do jego historycznego i kulturowego dziedzictwa. Hasłem tegorocznej edycji jest: LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
Nowy wymiar projektowania miasta
Miasto pełne życia
Miasto bezpieczne
Miasto zrównoważone
Miasto zdrowe
Miasto przyjazne dla pieszych
Miasto lepszych przestrzeni miejskich
Miasto lepszej Architektury

Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, oddziaływających nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.

KONKURSY BIENNALE:
MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.
 
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.
 
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym jak i czynnych zawodowo architektów.
 
C. konkurs – seminarium
W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.
 
Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Szczegółowe informacje dot. konkursów zawarte są w regulaminie konkursowym udostępnionym do pobrania poniżej.
 
JURY:
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.
1. Romuald Loegler – przewodniczący jury
2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium
3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw
4. Peter Butenschøn (Norwegia)
5. Giovanni Multari (Włochy)
6. Claudio Nardi (Włochy)
7. Christopher Sharples (USA)
 
NAGRODY:
Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:
• I nagroda – 10 000 PLN • II nagroda – 6 000 PLN • III nagroda – 4 000 PLN
Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.
 
KONTAKT:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
 
W sprawach dotyczących udziału w:
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
prosimy o kontakt pod adresem: mba-competition@sarp.krakow.pl
 
W sprawach dotyczących udziału w:
C. konkurs – seminarium
prosimy o kontakt pod adresem: mba-seminar@sarp.krakow.pl