SARP Katowice
 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ogłaszają konkurs pn.

 
POZNAŃ - CENTRUM OD NOWA
opracowanie koncepcji przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Święty Marcin


Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i  na tej podstawie składają pracę konkursową. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników.

Przedmiotem konkursu jest  PRZESTRZEŃ  MIEJSKA śródmieścia Poznania. Organizatorzy konkursu spodziewają się idei i konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania tej przestrzeni, koncepcji uwzględniających optymalne rozwiązania komunikacyjne (kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe) powiązane ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi (sezonowymi) i innymi elementami wyposażenia ulicy – z poszanowaniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturowych, publicznych itp., przywracających rangę należną temu obszarowi. Należy zwrócić uwagę na koegzystencję ruchów pieszego, rowerowego, tramwajowego i kołowego, w szczególności w kontekście tendencji do ograniczenia tego ostatniego. W opracowaniach projektowych należy pamiętać o przyjaznym mieszkańcom mieszkalno – usługowym charakterze ulic, a także wprowadzić tzw. atrakcje miejskie, będące magnesem dla  mieszkańców  całego miasta i gości spoza Poznania.

TERMINY:
14.08.2015 r. - ogłoszenie konkursu
29.10. 2015 r. - składanie prac konkursowych
27.11. 2015 r. - ogłoszenie wyników konkursu 

Szczegółowe informacje wstępne znajdująw pliku: ogłoszenie o konkursie.pdf
Więcej informacji i materiały konkursowe (do pobrania) na stronie internetowej konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-centrum-poznan