SARP Katowice
 
Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

Termin składania wniosków: 02.02.2016r.

Regulamin i załączniki dostępne są na stronach:
 
http://www.akademia2020.pl/  
oraz
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/
 
Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród członków Oddziałów SARP.