SARP KatowiceRealizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

BUDOWY CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Więcej: www.kielce.sarp.org.pl