SARP Katowice

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach.

Więcej: www. kielce.sarp.org.pl