SARP Katowice


Szanowni Państwo,
 
Na prośbę Organizatora uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska TUREK ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej pn: Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.
 
Konkurs został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał rekomendację Poznańskiego Oddziału SARP.
 
W załączeniu przesyłam regulamin konkursu. Szczegółowe informacje na temat konkursu,  regulamin wraz  załącznikami  i inne materiały konkursowe znajdują się  na stronie  Biuletynu Zamówień Publicznych
 
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=112941&rok=2016-06-30
lub na  bipie  Miasta Turek
http://bip.miastoturek.pl/content.php?cms_id=2679
 
Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu  - 30 czerwca 2016 r.
Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.
Publikacja listy uczestników konkursu - 23 sierpnia 2016 r.
Składanie pytań do 8 września 2016 r.
Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.
Składanie prac konkursowych - 28 października 2016 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu - 30 listopada 2016 r.

 Nagrody w konkursie:
1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie prac projektowych
2 nagroda: 15 000 zł brutto
3 nagroda: 5 000 zł brutto

Regulamin