SARP Katowice
Dyplom Roku 2003 
VI Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
za Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
wystawa pokonkursowa: Galeria Architektów Górnośląskiego Centrum Kultury  | 24.02-10.03.2004

nagroda
Marcin Jojko
Osiedle willowe w Lambersart we Francji
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec
 
Nagrodę przyznano za podjęcie tematu zabudowy mieszkaniowej, przy zastosowaniu współczesnych metod projektowych opartych o modele czołowych teoretyków współczesnej architektury. Na szczególne uznanie zasługują wnikliwe studia analityczne i wysoki poziom warsztatowy.
 


wyróżnienie
Aleksandra Sobol
Slim City Chile – socjalny zespół mieszkaniowy
promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda
  
Praca otrzymuje wyróżnienie za konsekwentną i oryginalną próbę rozwiązania zabudowy mieszkaniowej o nietypowych parametrach – bardzo wysokiej intensywności, warunkach klimatycznych wynikających z egzotycznej lokalizacji oraz specyfice mieszkalnictwa socjalnego. Cel i tezy pracy są jasno wyartykułowane, a otrzymane rozwiązania zarazem modelowe i realne. Całość rozwiązania stoi na wysokim poziomie merytorycznym i graficznym.
 
 
 
wyróżnienie
Magdalena Listoś
Projekt parku miejskiego w Zabrzu przy ul. Korfantego jako ilustracja poszukiwań modelowych dla rekreacyjnej przestrzeni publicznej w strefach silnie zurbanizowanych
promotor: dr inż. arch. Krzysztof Rostański
 
Wyróżnienie przyznano za interesujące podjęcie tematu społecznie potrzebnego na zaniedbanych obszarach  aglomeracji poprzemysłowych. Autorka przedstawiła wnikliwe rozwiązanie przestrzeni parkowej, nawiązujące do najlepszych przykładów parków – rozumianych jako szczególna przestrzeń publiczna w krajobrazie miasta. Praca posiada walory w koncepcji ogólnej, jak i w rozwiązaniach szczegółowych.

 
pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf