SARP Katowice
Dyplom Roku 2006
IX Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
za Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach


wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 15-28.02.2007

nagroda
arch. Tomasz Woźny
 
Poszukiwanie dialogu kultury z nowymi rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Praca, podejmując pozornie łatwy i nieefektowny temat plomby mieszkaniowej, poprzez oparcie rozwiązania na dogłębnych studiach urbanistycznych, klimatycznych, kulturowych, etc. kreuje interesujące rozwiązanie przestrzenne, wpisujące się w szeroko rozumianą specyfikę miejsca. Praca otrzymuje nagrodę za wysoką kulturę języka architektonicznego, operującego powściągliwymi, acz bardzo współczesnymi środkami wyrazu oraz za wysoki poziom warsztatu. Na podkreślenie zasługuje rzetelna i prawidłowa metoda procesu projektowego, poparta wszechstronnymi analizami problemu, prowadząca finalnie do uzyskania dojrzałej koncepcji architektonicznej.
 wyróżnienie
arch. arch. Anna Małek, Tomasz Malkowski

Wyspa Kaufhaus – rewitalizacja osiedla robotniczego w Rudzie Śląskiej w oparciu o śląską tożsamość
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Projekt zakłada stworzenie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej w oparciu o struktury już istniejące. Jest to próba przetransferowania tradycyjnego "Śląskiego modelu" zamieszkiwania do współczesności. W pracy autorzy nie bez nostalgii za ginącym robotniczym Śląskiem i jego architekturą, w sposób przekonywujący udowadniają postawione przez siebie tezy. Posługując się analizą kontekstu, urbanistyki, scenariuszem etapowania, decyzjami urbanistycznymi, rozwiązaniami architektonicznymi i detalami, prezentują swój dojrzały warsztat pracy architekta. Projekt kończy bardzo udane rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne spajające "stare" z "nowym" w jeden organizm. Nuta nostalgii za ginącą rzeczywistością w kontekście zaprezentowanych rozwiązań staje się atutem, ideą tej pracy.
 
 


wyróżnienie
arch. Krzysztof Pyta

Estakade. Rewitalizacja rynku w Chorzowie
promotor: dr inż. arch. Janusz Poznański
 
W projekcie dyplomowym Krzysztof Pyta podejmuje aktualny problem rewitalizacji w śródmieściu Chorzowa. Autor nawiązuje do koncepcji likwidacji kontrowersyjnej estakady, przebiegającej przez centrum miasta – na obszarze historycznego rynku. W proponowanych rozwiązaniach istotę rewitalizowanej przestrzeni rynku miejskiego pełnią nowe funkcje, wkomponowane w strukturę zachowanego fragmentu estakady. Komisja podkreśla oryginalność reinterpretacji charakterystycznych walorów środowiska miejskiego. Projekt prowadzi do radykalnych przeobrażeń, a jednocześnie wykazuje świadomą afirmację ciągłości nawarstwień, jakie tworzą zapis ideowo-przestrzenny chorzowskiego rynku.

 
wyróżniona praca inżynierska
Piotr Grabowski 
Projekt lodowiska dla Towarzystwa Sportowego "Polonia" przy ul. Pułaskiej w Bytomiu  


pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf