SARP Katowice
Dyplom Roku 2007
X Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 19.02-10.03.2008

nagroda
Katarzyna Furgalińska

Osloportpolis. Projekt zabudowy nabrzeża Zatoki Loharn w Oslo (obszar Gronlia)
promotor: dr inż. arch. Michał Tomanek
 
Nagrodę przyznano za logiczne i konsekwentne przeprowadzenie procesu projektowego, od studiów analitycznych, poprzez dyspozycje urbanistyczne, do skali konkretnych rozwiązań architektonicznych. Proponowany grzebieniowy zespół mieszkaniowy, wcinający się w wody fiordu, wpisany w kontekst skali miasta, specyficzny nadmorski i portowy pejzaż zatoki oraz skandynawski klimat kulturowy, kreuje przyjazny nowy waterfront miasta. Na uznanie zasługuje powściągliwy i dojrzały sposób graficznej prezentacji koncepcji, spójny z proponowanymi rozwiązaniami przestrzennymi.
 
 


wyróżnienie
Alicja Pierzchała
Przystanek Biznesu
promotor: dr inż. arch. Zbyszko Bujniewicz
 
Wyróżnienie przyznano za trafny dobór tematu, podejmującego istotny dla Katowic problem przecięcia terenów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów przez autostradę A4. Za cenne uznano powiązanie przeciętych obszarów sztucznym pejzażem wąwozu, wzbogaconym o atrakcyjne funkcje, niwelującym opresyjność bariery komunikacyjnej magistrali. Na podkreślenie zasługuje poetyckie podejście do "inżynierskiego" problemu przejścia podziemnego oraz wysoki i czytelny poziom prezentacji graficznej.

 
 
wyróżnienie
Dariusz Dudek
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
promotor: mgr inż. arch. Henryk Zubel
 
Wyróżnienie przyznano za prawidłowe i klarowne rozwiązanie funkcjonalne skomplikowanego obiektu filharmonii oraz harmonijne wpisanie obiektu w istniejącą tkankę śródmieścia. Celowe użycie skromnych
i purystycznych, acz eleganckich środków wyrazu kształtowania obiektu, stojących w opozycji do współczesnych realizacji architektonicznych w Kielcach, wprowadza zdecydowanie nową współczesną jakość przestrzenną w obrębie śródmieścia miasta.
 
 
pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf