SARP Katowice
Dyplom Roku 2008 
XI Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 17-29.02.2009
 nagroda
arch. Dorota Żurek

Projekt Muzeum Archeologicznego GYENNOGI
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Nagrodę przyznano za ciekawą autorską interpretację muzeum archeologicznego w naturalnym pejzażu. Praca wpisuje się w aktualne tendencje poszukiwania architektury o dużej sile wyrazu, a jednocześnie w przyzerowy sposób ingerującej w otoczenie. Labiryntowy układ podziemnej ekspozycji kreuje interesujące, niemal abstrakcyjne wnętrza, sprzyjające kontemplacji wydobytych z ziemi eksponatów. Zarówno propozycje materiałowe, jak i analizy różnych subtelnych form oświetlenia naturalnego i sztucznego, konsekwentnie podporządkowano minimalistycznej earth-artowskiej idei muzeum. Na podkreślenie zasługuje dojrzała
i lakoniczna, a jednocześnie wyrafinowana forma graficznej prezentacji koncepcji, podkreślająca wyraz
i klimat proponowanego założenia.

 

wyróżnienie
arch. Kinga Siedlaczek

Wyspa Zdarzeń. Hybrydowa zabudowa usługowo-mieszkaniowa w centrum współczesnego miasta.
promotor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę stworzenia teoretycznego modelu struktury mieszkaniowej, uwzględniającej coraz bardziej różnicujące się potrzeby obecnych mieszkańców miast. Za cenne i wartościowe uznano wszechstronne analizy, dotyczące współczesnego społeczeństwa wykraczające poza obszar ściśle rozumianej architektury i urbanistyki. Jako interesujący należy uznać sposób przetransformowania wniosków z tych analiz w konkretną formę rozwiązania architektonicznego. Wartością pracy jest zwrócenie uwagi
na istotną konieczność analiz teoretycznych, dotyczących miejsca i sposobu zamieszkania, w szczególności wobec coraz bardziej bezmyślnego i komercyjnego charakteru tych inwestycji w Polsce.


  
 
wyróżnienie
arch. Katarzyna Przełożny

Centrum konferencyjno-hotelowe. Adaptacja i rozbudowa wieży wyciągowej Krystyna.
promotor: dr inż. arch. Jakub Czarnecki

Wyróżnienie przyznano za podjęcie autentycznego „rodzimego”, niezwykle istotnego dla Śląska problemu ginącej architektury poprzemysłowej, wymagającej natychmiastowych działań ratunkowych. Tematem pracy jest jeden z najbardziej wartościowych międzywojennych modernistycznych obiektów - Szyb Krystyna kopalni Szombierki, stanowiący charakterystyczny element pejzażu Bytomia. Za wartościowe uznano propozycje programowo-funkcjonalne, jako realne i adekwatne dla tej lokalizacji. Zaproponowany wyraz architektury nowych obiektów, zgodny z modernistyczną architekturą szybu kopalni, tworzy harmonijną całość kompozycyjną, podporządkowaną wertykalnemu akcentowi wieży wyciągowej.
 

pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf

 
11.03.2009
Dyplom Roku i wyróżnienie dla absolwentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej!

11 marca 2009 roku w siedzibie ZG SARP – Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku.

Doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku otrzymała arch. Dorota Żurek za pracę dyplomową: Muzeum – projekt muzeum archeologicznego Gyeonggi – do Jeongok w Korei Południowej, wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Damiana Radwańskiego.

Wyróżnienie I-go stopnia otrzymała natomiast arch. Kinga Siedlaczek za pracę dyplomową: Wyspa zdarzeń. Hybrydowa zabudowa usługowo-mieszkaniowa w centrum współczesnego miasta, wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Nawrota.

Serdecznie gratulujemy!