SARP Katowice
Dyplom Roku 2009 
XII Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 11-25.02.2010

 nagroda
Agnieszka Szewera
Blok 21, megastruktura wielofunkcyjna
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Blok 21 to praca, poprzez którą stawiane są pytania dotyczące przyszłości architektury i jej wpływu na stosunki międzyludzkie. Jest to próba definicji ikony, a raczej antyikony we współczesnej przestrzeni ery globalizacji, próba poszukiwania przyszłości człowieka XXI wieku. Zaproponowana mega struktura próbuje ogarnąć wszystkie potrzeby zdefiniowane i te niezdefiniowane: od zamieszkania poprzez prace, skończywszy na rekreacji czy handlu. Niewątpliwym walorem pracy jest ukazanie możliwości bez definiowania łatwych odpowiedzi, chociaż kolorystyka czarno-biała pracy pozostawia pewien niepokój w zderzeniu ze skalą przedsięwzięcia. Projekt wykonany z wielką wrażliwością plastyczną, ukazującą warsztat architekta. 
wyróżnienie
Katarzyna Wichary
Szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo w Łodygowicach koło Żywca
promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka
  
Praca otrzymała wyróżnienie za logiczną i konsekwentnie pokazaną, na wszystkich etapach, metodę projektową, opartą o wnikliwą analizę wszystkich aspektów tematu – urbanistycznego, funkcjonalnego i przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje dogłębna analiza potrzeb i odczuć użytkowników projektu zespołu dla dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo.
 
 
 
 
wyróżnienie
Hanna Szukalska
Re-wizja, wielopłaszczyznowa interwencja na zdegradowanym obszarze w centrum Rybnika
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Za cenne i wartościowe uznano wszechstronne i wnikliwe analizy urbanistyczne oraz wyciągnięcie wniosków z tych analiz i przełożenie na konkretną formę rozwiązania, zakończone decyzją projektową w postaci zmiany przebiegu koryta rzeki i wygenerowanie w ten sposób ciekawej przestrzeni zarówno w postaci niekonwencjonalnego „parku” na powierzchni ziemi, jak i kreatywnych funkcji pod jej powierzchnią.
Na uwagę zasługuje konsekwentnie przeprowadzony proces projektowy w różnych skalach opracowania, zarówno przedstawiony w postaci rysunkowej, jak i prezentacji autorskiej projektu, a także spójność i logika pracy w doborze środków wyrazu urbanistycznego i architektonicznego oraz ich zastosowania w odpowiedniej skali. Praca wykonana wnikliwie, logicznie i konsekwentnie, a poprzez różne skale opracowania ukazująca wszechstronny warsztat architekta.pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf

 
10.04.2010
Dnia 10 kwietnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP na najlepszy dyplom – DYPLOM ROKU 2010.

Wyróżnienie I-go stopnia otrzymała absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej arch. Hanna Szukalska za pracę dyplomową pt. Re-wizja, wielopłaszczyznowa interwencja na zdegradowanym obszarze w centrum Rybnika. Promotorem pracy jest dr inż. arch. Jan Kubec.

Uzasadnienie jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie I-go stopnia za obszerne oraz wnikliwe analizy urbanistyczne i metodę projektową prowadzącą do wniosków przetworzonych w konkretne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne dla terenu w ścisłym centrum miasta Rybnika.
Za godną podkreślenia jury uważa trafioną decyzję projektową w postaci zmiany przebiegu koryta rzeki i wytworzenie w ten sposób kreatywnej przestrzeni publicznej zarówno parku na powierzchni ziemi, jak i uzasadnionych decyzji projektowych dot. projektowanych przestrzeni podziemnych.
Na uwagę zasługuje konsekwentnie przeprowadzona metoda projektowa zakończona sukcesem w postaci wykreowania nowej jakości przestrzeni w centrum miasta Rybnika oraz warsztat projektowy autorski pracy. 

Serdecznie gratulujemy!