SARP Katowice


15.02.2011 wtorek, godz. 18.00
Konkurs im. Z. Majerskiego na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2010 roku
ogłoszenie wyników konkursu + wernisaż wystawy
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

organizator konkursu: SARP Katowice, WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach
patronat medialny: ARCHIVOLTA, BRYŁA
sponsorzy: Xella (Silka, Ytong), Marazzi, ARCHICAD

Wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych można oglądać na I piętrze w siedzibie SARP Katowice w dniach 18.02-28.02.2011 w godz. od 10.00 do 16.00.

W tegorocznej edycji konkursu na plan pierwszy wysunęło się zagadnienie wyboru tematu projektu dyplomowego. Wszechobecne zjawisko globalizacji z jednej strony, a uczestnictwo studentów w różnego typu programach międzynarodowej wymiany (program Erasmus) z drugiej, dały dyplomantom możliwość wyboru tematów zlokalizowanych w różnych zakątkach Europy i świata.
Daje się przy tym zauważyć, że oraz częściej przedmiotem pracy dyplomowej staje się temat międzynarodowego konkursu zlokalizowany praktycznie w dowolnym miejscu na świecie.

Niektóre prace podjęły jednak autentyczne, typowe dla Śląska problemy wymagające działań projektowych i w rezultacie przyniosły wartościowe i oryginalne propozycje programowo-funkcjonalne, realne i adekwatne dla danej lokalizacji. Autorzy proponowali nową estetykę architektury obiektów poprzemysłowych, stawiając na ciekawy program funkcjonalno-użytkowy zarówno pod ziemią jak i na jej powierzchni. Na górnośląskim szlaku architektury poprzemysłowej pojawia się coraz więcej oryginalnych propozycji rewitalizacji obiektów, w tym również tych sięgających swym rodowodem zaledwie lat 70-tych ubiegłego wieku. Wśród prac dyplomowych również można było dostrzec taki trend.

Bieżącą edycję konkursu charakteryzowała duża różnorodność tematyczna.
Towarzyszące pracom prezentacje zdradzały nietuzinkową wrażliwość ich autorów, widzących w specyficzny sposób otaczający nas świat, zarówno problemy jak i potencjał miejsc, w których drzemią możliwości nie zawsze przez nas dostrzegane. Opracowania utrzymane w różnych skalach i wykorzystujące rozmaite metody analizy projektowej wychodziły często od zagadnień społecznych, socjologicznych, a nawet filozoficznych czy wywodzących się ze świata sztuki. W efekcie końcowym każdorazowo przetworzone zostały w konkretne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Dojrzały i wrażliwy język niektórych projektów przekazywał nieraz bardzo indywidualne, twórcze podejście do tematu, mając na celu kreatywne zaskoczenie, a nawet zachwycenie odbiorcy. Do łask powróciły makiety, które w sposób całościowy, bez przekłamań i nadmiernych zabiegów graficznych ukazywały proponowane rozwiązania przestrzenne.

Podkreślić należy również nowe sposoby patrzenia na otaczające nas zjawiska fizyczne, które mogą współtworzyć architekturę. W nagrodzonych pracach widoczny jest szacunek dla krajobrazu i użycie zaczerpniętych z otoczenia krajobrazowych środków wyrazu artystycznego.
Autorzy prac zestawiając różne konteksty, w ciekawy sposób używając metafor i analogii, skłaniali do odkrywania nowych sposobów patrzenia tworząc zarazem oryginalne klimaty architektoniczne. W efekcie architektura wyrasta poza obiekt stając się swoistą opowieścią czy metaforą...

Przewodnicząca Jury
arch. Beata Goczoł

Dyplom Roku 2010
XIII Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach


wystawa pokonkursowa: Galeria Architektury SARP | 15-28.02.2011

wynikinagroda
Katarzyna Berger

Centrum Edukacji i Kultury Górniczej
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Nagrodę przyznano za niezwykle trafny i pomysłowy wybór tematu powiązanego z lokalnym, śląskim kolorytem. Projekt Centrum Edukacji jest bardzo interesującą odpowiedzią na istniejącą potrzebę kultywowania kultury i tradycji górniczej w regionie, który przechodzi okres transformacji. Przedstawione rozwiązania w odkrywczy sposób pokazują możliwości adaptacji obiektów industrialnych dla nowych potrzeb.
wyróżnienie
Ludwik Kaizerbrecht

Geomorfoza lodu
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec
Praca uzyskała wyróżnienie za podjęcie ciekawego tematu aktywności geomorficznej subarktycznej strefy na obszarach wolnych od lodu oraz za wnikliwie i konsekwentnie przeprowadzony proces projektowy w różnych skalach opracowania przedstawiony w postaci rysunkowej oraz na modelu. Proces ten zakończony został konkretnymi decyzjami projektowymi, które wykorzystując zdarzenia i procesy zachodzące w tym naturalnym krajobrazie (m.in. działalność cyklonalną) oraz strukturę krajobrazu, generują ciekawą, wartościową przestrzeń.
Na uwagę zasługuje dobór środków wyrazu artystycznego adekwatnych do subarktycznego klimatu.
wyróżnienie
Ewa Odyjas

Trzy stany mieszkania
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Za cenne i wartościowe uznano wykorzystanie w niebanalny sposób wpływu klimatu i zachodzących zjawisk fizycznych na współtworzenie architektury. W tym przypadku chodzi o wykorzystanie trzech stanów fizycznych wody: w stanie ciekłym, w stanie gazowym jako pary wodnej oraz w stałym stanie skupienia czyli lodu.
Praca ta ukazuje możliwość budowy wizerunku obiektu nie tylko poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań materiałowych, ale przede wszystkim poprzez kreatywne wykorzystanie charakterystycznych dla fińskiego klimatu zjawisk fizycznych. A zmienność tych zjawisk fizycznych (krystalizacja i parowanie wody, topnienie i sublimacja lodu) powoduje, że architektura ta przyjmuje zmienne, metafizyczne formy. Praca ukazuje ciekawy sposób widzenia i wykorzystania otaczających nas zjawisk fizycznych, które mogą zmieniać wyraz architektury.
Na uwagę zasługuje wrażliwa prezentacja zarówno graficzna jak i słowna pracy adekwatna do użytych, eterycznych środków wyrazu.
wyróżnienie specjalne
Grzegorz Dutka

Przysiółek Lubań
promotor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

Praca uzyskała wyróżnienie specjalne za racjonalne i konsekwentne podejście w poszukiwaniu nowej formy schroniska turystycznego, jednakże głęboko osadzonej w kontekście regionalnego budownictwa.
Zaproponowana przez autora twórcza kontynuacja tradycyjnej estetyki kreowanej za pomocą lokalnych materiałów, takich jak drewno i kamień polny, została przetworzona z dużą kulturą i powściągliwością na język współczesnej architektury.


pliki do pobrania
regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf

9.04.2011
Dyplom Roku i wyróżnienie dla absolwentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej!

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczną nagrodę w konkursie: Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymała praca dyplomowa z Politechniki Śląskiej, autorstwa Ewy Odyjas, pt. Zabudowa jednorodzinna w Jarvenpaa. Trzy stany mieszkania. Promotorem pracy jest dr inż. arch. Damian Radwański.

Wyróżnienie równorzędne otrzymała natomiast praca dyplomowa autorstwa Katarzyny Berger, temat: Niżowiec - Centrum Edukacji i Kultury Górniczej, promotor: dr inż. arch. Damian Radwański.

Gratulujemy!


foto: Krzysztof Leśniewski