SARP Katowice
 


28.02.2012 wtorek, godz. 16.00
Dyplom Roku 2011 
 
XIV Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
ogłoszenie wyników konkursu + wernisaż wystawy
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

organizator konkursu: SARP Katowice, WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach
sponsor: BN Office Solution, ArchiCADDo konkursu im. prof. arch. Z. Majerskiego na najlepszy projekt dyplomowy wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2012 zgłoszono ponad 60 projektów. Wyłonienie najlepszego dyplomu i 2 wyróżnień spośród tak wielu zgłoszonych prac wymagało wielu analiz i dyskusji na posiedzeniach Jury. Mankamentem który uwidocznił się w trakcie oceny zgłoszonych prac było skupienie się na podaniu projektu, grafice, wizualizacji pozostawiając wiele niedopowiedzeń tak w koncepcji, jak i w jej projektowym rozwinięciu. Należy jednak podkreślić że dobór tematów prac był  różnorodny i można żałować że część z nich nie była w pełni satysfakcjonującą odpowiedzią na świetnie zadane pytanie projektowe.
 
Wyróżnione dyplomy opisują 3 różne przestrzenie aktywności architekta, powiązane są ze sobą ciekawym, niestandardowym, czasami kontrowersyjnym podejściem do wybranego tematu. Opinia sądu konkursowego, zamieszczona poniżej nie pozostawia wątpliwości że zwycięska praca była najlepszą spośród dyplomów magisterskich obronionych w minionym roku.
Autom zwycięskich projektów należy życzyć dalszego rozwoju i sukcesów.


WYNIKI


Nagroda główna
Anna Dzierżoń

ZOO Proactive
Projekt przebudowy Slaskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
promotor : dr inż. arch. Jan Kubec

Zwycięska praca dyplomowa jest nową propozycją projektową rozwiązania architektonicznego dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, położonego w chorzowskim Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Istniejący obiekt lata świetności ma już za sobą i wyraźnie wymaga inspirującej i twórczej interwencji. Zwycięski projekt
jest takim rozwiązaniem. Pomimo rozmachu, udowadnia że przyjęte założenia są realne do przeprowadzenia.
Szczególnie wartościowe w projekcie jest wykorzystanie walorów miejsca i właściwe dyspozycje funkcjonalne rozległego założenia urbanistycznego. Wysoko ocenione zostały cześć analityczna oraz rozwiązania architektoniczne.


Wyróżnienie
Anna Przybyłka

Szkoła 24
Campus i Wydział Nauk Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie
promotor : dr inż. arch. Joanna Serdyńska

Wyróżnienie przyznano za ciekawą propozycję budynku, którego rozwiązania urbanistyczne dopełniają i scalają cały zespół kampusu Uniwersytetu w Częstochowie tworząc właściwą dla tego miejsca dominantę.
Zwracają również uwagę rozwiązania architektoniczne, tworzące w bardzo kompaktowym budynku przestrzenie ogólnodostępne, zlokalizowane w wewnętrznej strukturze obiektu.
Wyróżnienie
Barbara Ziemba

Ziemia obiecana
Projekt Koncepcyjny Nowego Centrum Łodzi
promotor : dr inż. arch. Jan Kubec

Wyróżnienie przyznano za bezkompromisowy projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej i próbę stworzenia nowej, atrakcyjnej przestrzeni w zdegradowanej zabudowie śródmiejskiej Łodzi. Wątpliwości budzi decyzja o wydzieleniu nowej przestrzeni murem, który w intencji Autorki miał podkreślić wpisanie nowej zabudowy w uporządkowany układ urbanistyczny, a w efekcie stworzył zamkniętą dla ogółu „ziemię obiecaną”. Projekt doceniono za konsekwentne założenia, jednak pozostaje wrażenie niedosytu jeżeli chodzi o dopracowanie i zaplanowanie wewnętrznej przestrzeni.

pliki do pobrania
wyniki